28.2.18

3 Mart 2018 - Monokl Minör Akademi: "Yaşam ve Ölüm" Üstüne


Monokl Minör Akademi: "Yaşam ve Ölüm"

3 Mart Cumartesi  saat 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Ömer Aygün, H. Bülent Gözkân Ahmet Soysal ve Kaan H. Ökten Aristoteles, Kant, Heidegger bağlamında Yaşam ve Ölüm'ü değerlendirecek.

Çerçeve:

Monokl olarak "Türkçe Felsefe" konferansıyla başladığımız sürece filozofların ve kavramların özgün biçimlerde sunulması ve bu sunumlarla Türkçe düşünceye katkı yapılması amacıyla devam ediyoruz.

Filozofların ve kavramların konuşulduğu toplantılarla, kavramlar, filozoflar ve Türkçe düşünce ortamı arasında canlı bir etkileşim ve tartışma uzamı oluşturulması hedeflenmekte.

Rezervasyon için editor@monokl.net

Etkinlik ücretsizdir.

Program:

13.00 - 14. 00 Ömer Aygün - Aristoteles'te Ruh ve Canlılık


14.00 - 15.00 Bülent H. Gözkân - Kant'ta Ahlak


15.00 - 16.30 Kaan Ökten - Heidegger'de Ölüm

Ahmet Soysal -  Heidegger'de Zaman
16.30 - 18.00 Açık Oturum - Ortak Tartışma - Aristoteles, Kant, Heidegger'de Yaşam, Ölüm ve Zaman

Etkinlik yeri: Asfalt Galeri; Bahariye Cad. Canan Sok. Azeri Ap. No: 51 Kat: -1 Kadıköy - İstanbul

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun

Konuşmasına Dönüşüyor..."

12.2.18

17 Şubat 2017 - Monokl Minör Akademi: "Yaşam ve Ölüm" Üstüne

Monokl Minör Akademi: "Yaşam ve Ölüm"

17 Şubat Cumartesi  saat 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Zeynep Sayın, Ahmet Soysal ve Volkan Çelebi kendi yapıtları bağlamında Yaşam ve Ölüm'ü değerlendirecek.

Çerçeve:

Monokl olarak "Türkçe Felsefe" konferansıyla başladığımız süreci Türkçe düşünceye özgün katkılarda bulunan yapıtların sunulması ve değerlendirilmesiyle sürdürmek amacındayız.

Yaşam ve Ölüm toplantısında Zeynep Sayın son kitabı "Ölüm Terbiyesi"ni, Ahmet Soysal son kitabı "Üç Temellendirme"yi,  Volkan Çelebi ilk kitabı "Yaşamak ve Sen"i sunacak.

Türkçe yapıtları sunarken, bu yapıtlar arasında da canlı bir etkileşim ve tartışma uzamı oluşturulması hedeflenmekte.

Rezervasyon için editor@monokl.net

Etkinlik ücretsizdir.

Program:

13.00 - 14. 00 Ahmet Soysal, Üç Temellendirme

14.00 - 15.00 Zeynep Sayın, Ölüm Terbiyesi

15.00 - 16.00 Volkan Çelebi, Yaşamak ve Sen

16.00 - 18.00 Açık Oturum - Ortak Tartışma - Yaşam ve Ölüm

Etkinlik yeri: Asfalt Galeri; Bahariye Cad. Canan Sok. Azeri Ap. No: 51 Kat: -1 Kadıköy - İstanbul

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun

Konuşmasına Dönüşüyor..."

22.11.17

2-3 Aralık 2017: "Türkçe Felsefe" Sempozyumu

PROGRAM:

2 Aralık Cumartesi

12.00 – 12.50 – Hasan Bülent Gözkân 

12.50 – 13.00 – Ara

13.00 – 13.50 – Ahmet Soysal

13.50 – 15.00 – Öğle Arası

15.00 – 15.50 – Murat Erşen

15.50 – 16.00 – Ara

16.00 – 16.50 – Eren Rızvanoğlu

16.50 – 17.00 – Ara

17.00 – 19.00 – Açık Oturum: “Türkiye’de Felsefe”

Hasan Bülent Gözkân, Ahmet Soysal, Murat Erşen, Çağlar Koç, Volkan Çelebi, Mert Bahadır Reisoğlu, Eren Rızvanoğlu

3 Aralık Pazar

14.00 – 14.50 – Volkan Çelebi

14.50 – 15.00 – Öğle Arası

15.00 – 15.50 – Çağlar Koç

15.50 – 16.00 – Ara

16.00 – 16.50 – Mert Bahadır Reisoğlu

16.50 – 17.00 – Ara

17.00 – 19.00 – Açık Oturum: “Türkçe Felsefe”

Hasan Bülent Gözkân, Ahmet Soysal, Murat Erşen, Çağlar Koç, Volkan Çelebi, Mert Bahadır Reisoğlu

ETKİNLİK YERİ:
Bakırköy Belediyesi İspirtohane Kültür Merkezi

İspirtohane Kültür Merkezi, Ataköy 7-8-9-10, 34158 Bakırköy/İstanbul - Avrupa. 0212 559 61 67.

SERVİS BİLGİSİ:

Konferans Merkezine;

Cumartesi;

- Beşiktaş'ta Üsküdar İskelesi'nden 11.00'da

- Bakırköy'de Deniz Otobüsleri İskelesi ve Özgürlük Meydanı'ndan 11.30 ve 11.45'de

Pazar;

- Beşiktaş'ta Üsküdar İskelesi'nden 13.00'da

- Bakırköy'de Deniz Otobüsleri İskelesi ve Özgürlük Meydanı'ndan 13.30 ve 13.45'de


Servis organizasyonu için hangi servisi ve hangi gün kullanacağınızı belirten rezervasyon talebini:

monoklkonferans@gmail.com adresine yazınız lütfen. Servisler dönüşte de kullanılabilecektir.

5.10.17

Monokl Minör Akademi - Blanchot'nun Felaket Yazısı Üstüne

Monokl Minör Akademi: "Felaket Yazısı" Üstüne

11 Ekim Çarşamba  saat 19.30'da Ahmet Soysal ile Volkan Çelebi Monokl'dan yeni yayımlanan Blanchot'nun Felaket Yazısı adlı yapıtını sunacak. 

Çerçeve:

Blanchot'nun, edebiyat eleştirisi ve anlatının dışında, doğrudan düşünsel alanda konumlanan toplamlarının en görkemlisi, kuşkusuz, Felaket Yazısı. Burada, düşünce, çeşitli yönlerde -hep parçalanmış yönlerde- belli sorulara odaklanarak, sınır deneyimleri gerçekleştiriyor. Felaket, bu yapıtta, yazı terimiyle, ölüm terimiyle, başka terimlerle, Blanchot'yu sürekli çekmiş olanın çoğul içerikli adlandırması. Blanchot, désastre sözcüğünün etimolojisine gönderiyor: désastre -felaket- yıldızdan kopmak, öyleyse aydınlık ve merkezî bir güçten, onun toparlayıcı düzeninden, "kendine rağmen" ayrılmak. Felaket sözcüğü ikircikli: hem sonsuz zulmü ve acıyı belirtiyor, hem de yepyeni bir varoluşun ve yazının fikrini. Sürekli başkalaşmaya açık ve uçta, düşünce-yazı, kendi deviniminden başka bir sonuca ulaşmıyor, öyleyse sonsuz kalıyor, farklı tekrarların sonsuzunu çağırıyor.

Rezervasyon için editor@monokl.net

Etkinlik ücretsizdir.

Etkinlik yeri: Asfalt Galeri; Bahariye Cad. Canan Sok. Azeri Ap. No: 51 Kat: -1 Kadıköy - İstanbul

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun

Konuşmasına Dönüşüyor..."

1.6.16

13-14 Haziran 2016 Pazartesi ve Salı - 19.00-21.00 - Ahmet Soysal ve Zeynep Sayın ile "Tao'ya Giriş: Taoya Karşı Logos"


Çerçeve:

Ahmet Soysal ve Zeynep Sayın; Ahmet Soysal'ın Monokl Yayınevi'nden çıkan,  "Yolun Farkı, Bir Tao Tö King" başlıklı kitabı üzerine ve oradan hareketle, Çin ve Antik Yunan düşünce dünyalarının karşılaştırılmasını içeren 2 günlük bir söyleşi gerçekleştirecekler. Zeynep Sayın Çin ve Antik Yunan düşüncelerini kıyaslarken, Ahmet Soysal da kendi kitabı ekseninde Antik Çin ve Antik Yunan kavrayışlarına değinecek.

Etkinlik ücretsizdir.

Etkinlik yeri: Asfalt Galeri; Bahariye Cad. Canan Sok. Azeri Ap. No: 51 Kat: -1 Kadıköy - İstanbul

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun
Konuşmasına Dönüşüyor..."