26.3.09

Lacan Kolokyumu Katılımcıları


MonoKL'un Uluslararası Lacan Özel Sayısı'nın (yayıma hazırlanıyor) ardından, İstanbul Fransız Kültür Merkezi ile birlikte 20-21 Haziran'da organize edeceği Lacanci Teori ve Pratik temalı Lacan Kollokyumu'nun Katılımcıları:

Fransa

Pierre Henri Castel
Geneviève Morel
Raoul Moati
Franz Kaltenbeck

Slovenya

Mladen Dolar

İngiltere


Lorenzo Chiesa


Amerika

Jean-Michel Rabate


Türkiye


Ahmet Soysal
Nami Başer
Özge Soysal

Kongre Taksim'deki İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde icra edilecektir...

18.3.09

Uluslararası Lacan Kolokyumu (20-21 Haziran 2009) - Önduyuru


İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve MonoKL Dergisi
İşbirliğiyle
Uluslararası Lacan Kolokyumu
20-21 Haziran 2009


Farklı disiplinlerden beslenerek oluşturduğu kuramı ile psikanaliz tarihinde çığır açan Jacques Lacan’ın etkileri klinik alanın yanı sıra sosyoloji, medya çalışmaları, felsefe ve sanat başta olmak üzere pek çok kuramsal bağlamda da güçlü bir şekilde hissedilmektedir. Lacan, toplumsal ve bireysel varlık olarak özneyi modern toplumda belirleyici olan bilinçdışı, arzu, zevk, haz, öteki gibi kavramların ışığında yorumlarken tüketim toplumunun sorunlarına bambaşka açılardan bakmayı mümkün kılmaktadır.

İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Monokl Dergisi’nin 20-21 Haziran’da birlikte düzenleyecekleri “Lacancı Teori ve Pratik” temalı Uluslararası Lacan Kolokyumu’nda psikanalitik bir perspektifle hareket edilecektir. Böylece modernleşme sürecinin krizlerini sarsıcı şekilde yaşayan Türkiye’nin kuramsal çerçevesine özgün bir katkı sağlanacaktır. MonoKL Dergisi Uluslararası Lacan Özel Sayısı’nın katılımcılarıyla gerçekleştirilecek kolokyumda Türkiye’den 3, İngiltere, Fransa ve Slovenya’dan 7 katılımcı yer alacaktır.

Kongre Düzenleme Komitesi:

Ahmet Soysal
Yeşim Keskin ykeskin@monokl.net
Volkan Çelebi editor@monokl.net
Eren Rızvanoğlu eren.rizvanoglu@gmail.com
Ekim Öztürk
Anne Potie