30.6.08

MonoKL 4-5: Hegel Özel Sayısı -İÇİNDEKİLER-

1-5 editör yazısı
6-7 içerik

dış bağlam

8-21 hegel: bir yaşam öyküsü / maurizio canfora-kai froeb
22-65 saltık idealizm mi evrimci düşünce mi? saltığa dair – ancak idealizmin ötesinde / wolfgang welsch
66-82 hegel’in “tinin görüngübilimi” kitabının problemleri / wolfgang bonsiepen
83-93 tinin görüngübilimi’nde hegel’in duyusal kesinlik eleştirisi / dietmarr heidemann
94-101 hegel’in mirası nedir ve bu mirasla ne yapılabilir? / rolf-peter horstmann
102-111 tinin görüngübilimi’nde edebiyatın statüsü: kavramların yaşamı üstüne / robert b. pippin
112-118 hegelci görüngübilim ve kantçı epistemoloji üzerine / tom rockmore
119-131 kurgul yargı, mantıksal sonsöz ve pinkard pippin diyalogu / kevin stoehr
132-147 hegel’in tinsel ifade politikası / robert ware
148-159 hegel’in görüngübilimi’nde bireyin özgürlüğü, gücü ve kültürel yapılanması/ philip j. kain
160-167 korku siyaseti: hegel’in hobbes’a tinin görüngübilimi’nden yanıtı / brent adkins
168-178 hegel/marx: bilinç ve yaşam / andrej warminski
179-186 spekülatif felsefede görüş ve bellek / george vassilacopoulos
187-197 diyalektik yöntem ve freud / clark butler
198-211 hegel’de ve lacan’da görüngübilim ve diyalektik açısından güzel ruh / didier moulinier
212-231 hegel’in tinin görüngübilimi’nde karşılıklı onanma ve ussal gerekçelendirme / kenneth r. westphal

iç bağlam

232-237 şiddet olarak iktidar? hegel ve ötesi / önay sözer
238-241 hegel’de nicelik / ahmet soysal
242-244 us, sınırlar ve kültürel görecelilik / alper türken
245-252 hegel’in felsefe kavramı üzerine kısa bir deneme / doğan göçmen
253-257 hegel’in rahatlığı / nami başer
258-270 tinin fenomenolojisi’nde bilincin serüveni ve bilginin oluşumu sorunu / eren rızvanoğlu
271-277 spinoza ve hegel’de bilinç / çetin türkyılmaz
278-287 tinin fenomenolojisi’nden bir tarih kuramı çıkar mı? sartre’ın hegel okuması üzerine / ömer. b. albayrak
288-297 hegel ve nietzsche arasında bir karşılaştırma: “tarihin sonu” ve “ebedi dönüş” / nazile kalaycı
298-304 hegelci özne tasarımı: bilincin kendi (tarih) içindeki yolculuğu / mehmet ali sarı
305-308 hegel’de diyalektiğin epistemolojik odağı / ersin vedat elgür
309-318 tinin fenomenolojisi’nde ölüm sorunu / savaş ergül
319-326 varlık ve yokluğun dolaysızlığı ile duyu kesinliğinin dolaysızlığı / mustafa cemal
327-333 avrupa’da filozof olmak / ahmet kavlak
334-339 hegel’de tin kavramı ne anlama gelir? / sibel kibar
340-355 içine ulaşılan, ötede bırakılan şato: tanıma arzusu bağlamında hegel ve lacan / yeşim keskin
356-391 hegel’in gözüyle kant’ın (s)onsuzluk/olumsuz felsefesi / volkan çelebi
392- 412 diyalektik yöntem? / aziz yardımlı

zamansız uzam

413-424 hegel’in saltığı heidegger’in ereignis’i / giorgio agamben
425-429 arzu / jean luc-nancy
430-433 hegel ve bütün / alain badiou
434-447 görüngübilim ve mantık: mutlak bilme / jean hyppolite

hegel

448-458 mantık bilimi (b.) i. bölüm nesnel mantık i. kitap varlık öğretisi bilim ne ile başlamalıdır? / g.w.f. hegel

459-473 anahatlarda felsefe bilimler ansiklopedisi i. bölüm mantık bilimi ii. eleştirel felsefe / g.w.f. hegel

söyleşiler

474-479 tom rockmore ile söyleşi
480-482 robert b. pippin ile söyleşi
483-497 kenneth r. westphal ile söyleşi
498-502 wolfgang welsch ile söyleşi

diğer

503-506 turuncu ama devlet / cem kurtuluş
507 resim: g.w.f. hegel
508-552 hegel sözlüğü
553 türkçe’de hegel
554 gelecek sayı duyurusu: lacan
555 uluslararası hegel kongresi duyurusu
556 abonelik formu
557-560 dergi katılımcıları hakkında

No comments: