10.12.11

Marguerite Duras Etkinliği - "Yıkmak Diyor Kadın" Kitabının Filmi

14 Aralık Çarşamba akşamı 19.45'te Monokl'un yayımladığı yeni kitaplardan olan Marguerite Duras'nın "Yıkmak Diyor Kadın" adlı yapıtının filmini izleyeceğiz. Film bizzat Duras'nın kendisi tarafından yönetilmiştir.

Etkinlik 30 kişi ile sınırlıdır.

Bu atölye çalışmasına katılmak isteyenlerin şu adreslerden birisine isim-soyad ile başvuru yapmaları gerekmektedir:

editor@monokl.net
akarakis@monokl.net


Etkinlik yeri: Monokl Yayınları - Kuloğlu Mah. Erol Dernek Sk. No.14 Daire: 4 Taksim - Beyoglu [Mephisto Kitabevinin arka paralel sokağı, Cihangir yönüne]

Etkinlik: 14 Aralık Çarşamba, 19.45 - 21.15

Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun Konuşmasına Dönüşüyor...

9.12.11

Monokl'dan 10 Yeni Kitap

Monokl Yayınları'ndan Yeni Kitaplar:

1- Emmanuel Levinas, Maurice Blanchot Üstüne
2- Michel Henry, Marx'a Göre Sosyalizm
3- Yamuk Bakan Öyküler (Bilimkurgu Seçkisi - Doyle, Asimov, Clarke, Sheckley) "Başka Dünyalar Serisi"nden
4- Alain Badiou, Tarihin Uyanışı
5- Alain Badiou, Felsefe ile Politika Arasındaki Gizemli İlişki
6- Alain Badiou, Sonlu ve Sonsuz
7- Alain Badiou, Heidegger. Nazizm, Kadınlar, Felsefe
8- Giorgio Agamben, Dünyevileştirmeler
9- Marguerite Duras, Yıkmak Diyor Kadın, "Başka Dünyalar Serisi"nden
10- Herve Le Tellier, Bar Sonatları, "Başka Dünyalar Serisi"nden

Not: Monokl, bu ay için 2 edebiyat ve 5 düşünce yapıtını da yayıma hazırlamaktadır.