28.11.11

Badiou ile Devrim, Demokrasi, Felsefe - Konferans Programı

1 Décembre - 1 Aralık Perşembe

10:30-10:45 Discours d'ouverture / Açılış Konuşması
Ahmet Soysal / Şükrü Genç
Monokl Yayınları / Sarıyer Belediyesi

10:45-12:15 Alain Badiou
Présentation et discussion / Sunum ve tartışma
Idée communiste et Terreur / Komünist Fikir ve Terör


12:15-14:00 Déjeuner / Öğle Yemeği

14:00-14:50 Fabien Tarby
Présentation et discussion / Sunum ve tartışma
La politique matérialiste: entre multiplicité et dialectique / Materyalist Politika :
Çokluluk ve Diyalektik Arasında14:50-15:00 Pause café / Ara

15:00-15:50 Jan Völker
Présentation et discussion / Sunum ve tartışma
The Torsion of Philosophy / Felsefenin Bükülmesi

15:50-16:00 Pause café / Ara

16:00-16:50 Ahmet Soysal
Présentation et discussion / Sunum ve tartışma
Devrim Tiyatrosu / Le théâtre de révolution

16:50-17:00 Pause café / Ara


17:00-17:50 Frank Ruda
Présentation et discussion / Sunum ve tartışma
On (the impossible Necessity) of Philosophical Forcing / Felsefi Zorlamanın İmkansız Gerekliliği Üzerinevendredi


2 Décembre - 2 Aralık Cuma


10:00-10:50 Alberto Toscano
Présentation et discussion / Sunum ve tartışma
Politics in Pre-Political Times / Politika-öncesi Zamanlarda Politika


10:50-11:00 Pause café / Ara

11:00-11:50 Lorenzo Chiesa
Présentation et discussion / Sunum ve tartışma
In-Human Dialectics: Badiou and Sartre / İnsan-dışı Diyalektik: Badiou ve Sartre

11.50-12.00 Pause café / Ara

12.00-12.50 Jelica Sumic Riha
Présentation et discussion / Sunum ve tartışma
Emancipatory Politics and Philosophy in the 21st Century / Özgürleştirici Politikalar ve 21. Yüzyılda Felsefe


12.50-14.00 Déjeuner / Öğle Yemeği

14:00-14:50 Judith Balso
Présentation et discussion / Sunum ve tartışma

14:50-15:00 Pause café / Ara

15.00-15:40 Kapanış Konuşması / Discours de clôture
Volkan Çelebi – Monokl
Devrimin Felsefesi ve Felsefenin Chora’sı (Yeri) / The Philosophy of Revolution and
The Chora of Philosophy


15:40-15:50 Pause café / Ara


15:50-18:00 Açık Oturum – Table Ronde
Alain Badiou ile Alain Badiou’nun Felsefesi Üzerine
Sur la philosophie de Alain Badiou avec Alain Badiou


* Konferansa katılım ücretsizdir. Yoğun katılım beklendiğinden erken saatlerde gelinmesi önerilir...

13.11.11

Derrida Üstüne Bir Sohbet - Ahmet Soysal ve Suna Ertuğrul ile

16 Kasım Çarşamba 19:45: Derrida Üstüne Bir Sohbet - Ahmet Soysal ve Suna Ertuğrul ile

Etkinlik 30 kişi ile sınırlıdır.

Bu atölye çalışmasına katılmak isteyenlerin editor@monokl.net adresine rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.

Etkinlik yeri: Monokl Yayınları - Kuloğlu Mah. Erol Dernek Sk. No.14 Daire: 4 Taksim - Beyoglu [Mephisto Kitabevinin arka paralel sokağı, Cihangir yönüne]

4.11.11

1-2 Aralık'ta Devrim, Demokrasi, Felsefe Kongresi

1-2 Aralık'ta Alain Badiou'nun Özel Katılımıyla Devrim, Demokrasi, Felsefe kongresi Monokl Yayınları ve Sarıyer Belediyesi işbirliği ile Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir.

Kongre Monokl'un yayımlayacağı Uluslararası Alain Badiou Özel Sayısı'nın bir uzantısı olarak planlanmıştır.

Konferansın katılımcıları:

1.Alain Badiou
2.Judith Balso
3.Fabien Tarby
4.Alberto Toscano
5.Lorenzo Chiesa
6.Frank Ruda
7.Rado Riha
8.Jelica Sumic
9.Jan Völker
10.Ahmet Soysal
11.Volkan Çelebi

Etkinlik yeri: Boğaziçi Üniversitesi Büyük Konferans Salonu
Tarih ve saat: 1-2 Aralık Perşembe/Cuma, 10.00-18.30

Konu: Devrim, Demokrasi, Felsefe

Tüm bilgiler 15 Kasım'dan itibaren http://demokrasikongre.monokl.net adresinde yer alacaktır.

monoKL