6.12.14

MONOKL KISA FİLM YARIŞMASI

MONOKL KISA FİLM YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

• Yarışma “Kurmaca” türünde eserlere açıktır.
• Yarışma için bu tür dışında gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışmanın teması serbesttir.
• Yarışma herkese açıktır. Eserler önceden kamuya açılmamış olmalıdır.
• Yarışmaya 8 dakikadan uzun olmayan eserler katılabilir.
• Bir yarışmacı en fazla 2 eserle yarışmaya katılabilir. 
• Türkçe dışındaki dillerde hazırlanan filmler, Türkçe altyazılı olmak zorundadır.
• Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir. MonoKL Yayınları bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.
• Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
• Katılımcılar, eserlerini ad/soyad veya rumuz belirterek ilk etapta www.vimeo.com’a şifreli olarak yükleyerek katılımcı bilgilerini [ad soyad, adres, meslek ve iletişim bilgisi] ve şifrelerini editor@monokl.net adresine e-posta ile göndereceklerdir.
• Filmler mp4/mpeg2/h264 tercihen 1080p (HD) formatında gönderilecektir. Dosya boyutu 300mb üstüne çıkmayacaktır.
• Katılımcılar eserlerinin MonoKL Yayınları’nın Twitter, Facebook, Youtube, web sitesi, vb. hesaplarından yayınlanmasını kabul etmiş sayılır.
• Yarışmaya son katılım tarihi 6 Mart 2015 saat 18.00’dir. Bu tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 
• Katılımlar tamamlandıktan sonra katılımcılar filmlerini geri çekemez.
• Ödül alan filmler 15 Mayıs 2015 günü duyurulacak ve kendilerinden DVD içerisinde filmleri gösterim için talep edilecektir.
.
Yarışmanın amacı 

Edebiyat ve sinema arasında disiplinler arası bir bağ kurmak.
Kısa film üretimine destek olmak ve özendirmek.

Değerlendirme

Yarışmanın değerlendirmesi MonoKL'un belirleyeceği Seçici Kurul tarafından yapılacaktır.

Yarışmaya kısa filmiyle katılan herkese Monokl Yayınları’nın 4 kitabı ücretsiz hediye edilecektir.

- Kazanan ilk üç filme ise MonoKL yayınlarının tüm kitapları ücretsiz olarak hediye edilecek; 
- Birinci olan kısa film Monokl'un takip eden ilk uluslararası konferansında izleyiciye sunulacak;  
- Yine aynı film Monokl Onur Kurulu'ndaki filozof dostlarımızın (Alain Badiou, Jean-Luc Nancy, Slavoj Zizek, Jacques Ranciere, Antonio Negri, Bernard Stiegler, Jean-Luc Marion, Giorgio Agamben ….) değerlendirmesine de sunulacak;
- Gelen yorumlar Monokl’un çıkaracağı YAKIN Dergisi’nde yayımlanacak;
- Ayrıca kazanan ilk 3 film Monokl Minör Akademi’de izlenecek ve üzerlerine atölyeler gerçekleştirilecektir.9.9.14

10 Eylül Çarşamba 19.30'da Ahmet Soysal ile "Heidegger'in Etkisi 2" [Levinas, Derrida, Nancy]

10 Eylül Çarşamba 19.30'da Ahmet Soysal ile "Heidegger'in Etkisi 2" [Levinas, Derrida, Nancy]
Monokl Minör Akademi Toplantıları
Çerçeve
Heidegger'in etkisi
Heidegger'in etkisi ya da etkileri, Sein und Zeit'ın yayımlanmasından bugüne çağdaş felsefede kendini duyurdu. Sartre ve Merleau-Ponty, Levinas, Derrida, Nancy sadece Fransa'da bu etkiyi yansıtan düşünürlerden birkaçı. Bir felsefecinin etkisini düşünmek üç zamanlı olabilir: 1. Onun yapıtına ve düşüncesine sentetik bir bakış; 2. Onun tarihsel etkilerine, onun anlaşılma tarzlarına bir bakış; 3. Onunla diyaloğun devamı konusunda öngörüler. Çünkü etki bir devamlılık demektir ve sürekli bir hesaplaşmayı varsayar.
Toplantı bu üç zamanı ele almayı hedefliyor.
Rezervasyon için editor@monokl.net
Etkinlik ücretsizdir
Etkinlik yeri: Asfalt Galeri; Bahariye Cad. Canan Sok. Azeri Ap. No: 51 Kat: -1 Kadıköy - İstanbul
"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun
Konuşmasına Dönüşüyor...

2.9.14

3 Eylül Çarşamba 19.30'da Ahmet Soysal ile "Heidegger'in Etkisi"

 Monokl Minör Akademi Toplantıları

3 Eylül Çarşamba 19.30'da Ahmet Soysal ile "Heidegger'in Etkisi" adlı bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir.

Çerçeve

Heidegger'in etkisi

Heidegger'in etkisi ya da etkileri, Sein und Zeit'ın yayımlanmasından bugüne çağdaş felsefede kendini duyurdu. Sartre ve Merleau-Ponty, Levinas, Derrida, Nancy sadece Fransa'da bu etkiyi yansıtan düşünürlerden birkaçı. Bir felsefecinin etkisini düşünmek üç zamanlı olabilir: 1. Onun yapıtına ve düşüncesine sentetik bir bakış; 2. Onun tarihsel etkilerine, onun anlaşılma tarzlarına bir bakış; 3. Onunla diyaloğun devamı konusunda öngörüler. Çünkü etki bir devamlılık demektir ve sürekli bir hesaplaşmayı varsayar.
Toplantı bu üç zamanı ele almayı hedefliyor.


Rezervasyon için editor@monokl.net

Etkinlik ücretsizdir

Etkinlik yeri: Asfalt Galeri;  Bahariye Cad. Canan Sok. Azeri Ap. No: 51 Kat: -1 Kadıköy - İstanbul

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun
Konuşmasına Dönüşüyor...

25.8.14

27 Ağustos 19.30'da Ahmet Soysal ve Volkan Çelebi ile "Etika ve Politika"


Monokl Minör Akademi Toplantıları


27 Ağustos 19.30'da Ahmet Soysal ve Volkan Çelebi ile "Etik mi Politik mi" - adlı bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir.

Çerçeve

Etik ve Politik İlişkisi


Medyatik düzlem toplumun genel ve yüzeysel bir politizasyonunu buyuruyor. Bunun öne çıkan bir adı "demokrasi" tartışması. Türkiye'nin özgün koşullarında bu tartışma çeşitli boyutlar taşıyor. Felsefi bakış açısını öne çıkaran yaklaşım, özellikle bu tartışmanın bir unutulanını öne çıkarmalı: etika konusunu. Demokrasi fikrinin de, politik edimin de etika ile bağı soruşturulmadan herhangi bir demokratik politika olanaklı mıdır? Toplantıda bu soruya yanıt aranacak.

Rezervasyon için editor@monokl.net

Etkinlik ücretsizdir.

Etkinlik yeri: Asfalt Galeri;  Bahariye Cad. Canan Sok. Azeri Ap. No: 51 Kat: -1 Kadıköy - İstanbul

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun
Konuşmasına Dönüşüyor...

19.8.14

20 Ağustos 19.30'da Ahmet Soysal ile "Lacan'ın Vasiyeti" - Televizyon Üstüne

Monokl Minör Akademi Toplantıları


20 Ağustos 19.30'da Ahmet Soysal ile "Lacan'ın Vasiyeti" - Televizyon Üstüne bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir.

Çerçeve

Lacan'ın vasiyeti.
Lacan'ın devasa Ecrits'lerden sonra yayımladığı ilk metin Televizyon, basit bir söyleşi metni değil. Bu, bütüncül bir özellik taşıyan, özenle kurgulanmış bir çeşit vasiyet metni. 
Söyleşi, bu metin temelinde, Lacan'ın düşüncesini konu alacak. Bu düşüncenin birliği ve gelişimi ne olmuştur? Bir yandan formel modellere, diğer yandan doğru konuşma etiğine gönderen bir öğreti bilimsellik amacına ne ölçüde ulaşabilmiştir?


Rezervasyon için editor@monokl.net

Etkinlik ücretsizdir.

Etkinlik yeri: Asfalt Galeri;  Bahariye Cad. Canan Sok. Azeri Ap. No: 51 Kat: -1 Kadıköy - İstanbul

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun
Konuşmasına Dönüşüyor...

11.8.14

13 Ağustos 19.30'da Ömer Aygün ve Ahmet Soysal ile "Şiir'de Soru: Dağlarca"

MİNÖR AKADEMİ TOPLANTILARI


13 Ağustos 19.30'da Asfalt Galeri'de, Ömer Aygün ve Ahmet Soysal, "Şiir'de Soru: Dağlarca" başlığıyla bir sohbet gerçekleştireceklerdir.

ÇERÇEVE:   Soru, yalnızca felsefeye özgü değil. Edebiyat da, sanat da sorularla devinebiliyor.
   Bu yıl 100. doğum yıldönümü olan Fazıl Hüsnü Dağlarca, şiirinde, felsefi bir ifadeye yaklaşan bir tarzda sorular sormuştur. Bunların başında Varlık sorusu, Canlı sorusu (“Hayvan” sorusu tarzında), Doğa sorusu, Dil sorusu gelmektedir.

   Toplantıda, Dağlarca örneğinde, soru olgusunun felsefede ve şiirde hem benzer hem de birbirinden ayrılan yollarla ortaya çıkışı ele alınacaktır. Elbette, soru ile birlikte, yanıt olgusunun da...

Rezervasyon için editor@monokl.net

Etkinlik ücretsizdir.

Etkinlik yeri: Asfalt Galeri;  Bahariye Cad. Canan Sok. Azeri Ap. No: 51 Kat: -1 Kadıköy - İstanbul

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun
Konuşmasına Dönüşüyor...

23.6.14

9 Temmuz 19.30'da Ahmet Soysal ile Deleuze Felsefesinin Temel Sorusu

MİNÖR AKADEMİ TOPLANTILARI


9 Temmuz 19.30'da Ahmet Soysal ile Deleuze Felsefesinin Temel Sorusu

9 Temmuz 19.30'da Asfalt Galeri'de, Ahmet Soysal, "Deleuze'de Toprak ve İçkinlik" altbaşlığıyla bir sunum gerçekleştirecektir.


ÇERÇEVE:


Adından çok söz edilmekle birlikte, Deleuze'ün düşüncesi büyük zorluklar içeriyor. Gerekli olan, sıklıkla yapıldığı gibi basitleştirmelere başvurmadan, Deleuze'ün temel felsefi sorularını birbiriyle bağlantıları içinde ortaya çıkarmak.
Bunların arasında içkinlik sorusu öne çıkmakta.
Bu konuşmada, içkinlik sorusu, bağlı olduğu düşünce ve toprak sorularıyla birlikte ele alınacaktır. 

-----------------

Rezervasyon için editor@monokl.net

Etkinlik ücretsizdir.

Etkinlik yeri: Asfalt Galeri;  Bahariye Cad. Canan Sok. Azeri Ap. No: 51 Kat: -1 Kadıköy - İstanbul

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun
Konuşmasına Dönüşüyor... "

21.6.14

Monokl'a İki Yeni Editör

Monokl Düşünce ve Edebiyat projeleri için iki yeni editör arayışındayız.

Düşünce (Felsefe, Psikanaliz) için:

- İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisinde de çeviri ve/veya editörlük deneyimi. 

Edebiyat için:

- İngilizce dilinde  (ve mümkünse Fransızca da) çeviri ve/veya editörlük deneyimi. 

İletişim: editor@monokl.net


11.6.14

Jean-Luc Nancy'nin Dünyayı Yaratmak ya da Küreselleşme'si Monokl'dan Çıktı!DÜNYANIN YAŞAYAN EN ÖNEMLİ FİLOZOFLARINDAN 
SAYILAN JEAN-LUC NANCY’DEN 
KÜRESELLEŞMEYE KARŞI RADİKAL BİR MÜCADELE ÇAĞRISI: 
"EŞİTLİK VE ADALET ÇAĞRISI."

JEAN-LUC NANCY

DÜNYAYI YARATMAK
YA DA KÜRESELLEŞME


Fransızcadan Çeviren: Murat Erşen

Kitap Editörü: Volkan Çelebi


DEMOKRASİNİN HAKİKATİ; GİTMEK/ YOLA ÇIKIŞ 
VE TANRI, ADALET, AŞK, GÜZELLİK
KİTAPLARIYLA TÜRKÇE’DE ÖZEL BİR YER EDİNEN
 JEAN-LUC NANCY’DEN
DÜNYANIN TEMELLERİ ÜZERİNE EŞSİZ BİR SORGULAMA.
YENİ BİR ANLAM, ORTAKLIK VE KARAR DÜNYASINA DAVET.Bir dünya, kendimizi içinde bulduğumuz ve aşina olduğumuz yerdir. Bir dünya tam olarak içinde herkes için yerin olduğu [şeydir]. Ama hakki yer, içinde (bu dünyada) hakikaten yer alınabilen/vuku bulunabilen yerdir. Aksi takdirde bu, “dünya” değildir: “küre” ya da “yuvarlak”tır, “sürgün toprağı” ve “gözyaşı vadisi”dir...
Dünyayı yaratmak ise şu demektir: hemen, ertelemeden, bir dünya için, yani genel eşdeğerlik zemini üzerinde yükselen küresel bir adaletsizliğin karşıtını oluşturması gereken şey için olanaklı her mücadeleyi yeniden başlatmak.*

Bir halk daima kendi icadıdır. Ama kendini, bir egemen edinerek olduğu gibi kendini bir egemene vererek ya da yine kendi kendisine egemenlik vererek de icat edebilir. Her varsayımda, halk kendini farklı şekilde tanımlar ve “halk” kelimesinin anlamını farklı şekilde belirler.Bir araya gelmiş/meclis oluşturmuş halk, boyun eğmiş halk, isyancı halk –ya da: gövde olarak halk, kitle halinde halk, ayrılık halinde halk. Kurucu egemenlik, yabancılaşan egemenlik, devrimci egemenlik...
Peki ya halkın başkaldırısı egemenlik olsaydı!


*

Adalet talebi ve adaletsizliğe karşı çıkma, adalet için bağıran çağrı, adalet için kendini tüketen soluk. Adaletin yasası bizzat adalete yönelik bu yatışmaz gerilimdir. Dünyanın kendisi kendi adaletinin en yüksek yasasıdır: verili ya da “olduğu haliyle” dünya değil, ama dünyanın belirivermesi olgusu, tam anlamıyla ahenksiz ahenk. Demek ki adaletin tek işi yorulmak bilmeden bir dünya; anlamın yatışmaz ve daima tedirgin egemenliğinin mekânını yaratmaktır.


2.6.14

Düşünce-Kitaplarıyla Burs [Son Başvuru: 1 Temmuz 2014]

Düşüncenin dostları olarak; 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren bir yıl süreyle 25 öğrenci dostumuza düşünce-kitaplarıyla-burs vermeyi kararlaştırdık. Her çıkan kitabı belirli aralıklarla kendilerine vereceğiz.

Başvuru: editor@monokl.net

Son başvuru: 1 Temmuz 2014

Başvuru için gerekenler: Öğrenci Belgesi.

1 Temmuz'dan itibaren yüz yüze görüşmeler de gerçekleştirilecektir. Talebin fazlalılığı durumda, 25 olarak belirlediğimiz sınır-sayıyı artırmak adına bütün koşullar zorlanacaktır.

* Düşünce-kitaplarıyla-burslarımız karşılıksızdır ve adı düşünceye dostluk.olan en büyük karşılığa, derinliğe ve inceliğe adanmıştır.

MONOKL

18.5.14

Maurice Blanchot'nun Bekleyiş Unutuş'u Monokl'dan Çıktı


Fransız Edebiyatının ve Düşüncesinin Gizemli Ustası

Maurice Blanchot’dan 


Beklemek ve Unutmak 

Üzerine Bir BaşyapıtBEKLEYİŞ UNUTUŞ

Fransızcadan Çeviren: Ender Keskin 

Kitap Editörü: Murat Erşen 
Yayıma Hazırlayan: Volkan Çelebi
Unutuş, bekleyiş. Bir araya getiren, dağıtan bekleyiş; dağıtan, bir araya getiren unutuş. 

“Beni unutacak mısınız?” – “Evet, sizi unutacağım.” – “Beni unuttuğunuzdan nasıl 

bu kadar emin olacaksınız?” – “Başka bir kadını hatırladığımda emin olacağım.” – 

“Fakat hatırlayacağınız yine ben olacağım; daha fazlasına ihtiyacım var.” – “Kendimi 

artık hatırlamadığımda daha fazlasına sahip olacaksınız.” – “Birlikte unutulmak. 

O halde bizi kim unutacak? Unutuşta kim bizden emin olacak? – “Başkaları, başka 

herkes!” – “ Fakat onları hesaba katamayız. Başkaları tarafından unutulmak 

hiç umurumda değil. Ben sizin tarafınızdan, sadece sizin tarafınızdan unutulmak istiyorum.”

*

 Tüm konuştuklarım arasında sadece onunla konuştum, ve eğer diğerleriyle 

konuştuysam sadece onun yüzünden ya da onunla ilişkili olarak 

ya da onu unutuşum dâhilinde konuştum.

*

* “Daha uzun bir yol var.” – “Fakat bizi uzağa götürmek için değil.” 

–  “Bizi en yakına taşıyacak bir yol.”

 – “Yakın olan her şeyin her uzaklıktan daha uzak olduğu vakit.”