25.8.14

27 Ağustos 19.30'da Ahmet Soysal ve Volkan Çelebi ile "Etika ve Politika"


Monokl Minör Akademi Toplantıları


27 Ağustos 19.30'da Ahmet Soysal ve Volkan Çelebi ile "Etik mi Politik mi" - adlı bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir.

Çerçeve

Etik ve Politik İlişkisi


Medyatik düzlem toplumun genel ve yüzeysel bir politizasyonunu buyuruyor. Bunun öne çıkan bir adı "demokrasi" tartışması. Türkiye'nin özgün koşullarında bu tartışma çeşitli boyutlar taşıyor. Felsefi bakış açısını öne çıkaran yaklaşım, özellikle bu tartışmanın bir unutulanını öne çıkarmalı: etika konusunu. Demokrasi fikrinin de, politik edimin de etika ile bağı soruşturulmadan herhangi bir demokratik politika olanaklı mıdır? Toplantıda bu soruya yanıt aranacak.

Rezervasyon için editor@monokl.net

Etkinlik ücretsizdir.

Etkinlik yeri: Asfalt Galeri;  Bahariye Cad. Canan Sok. Azeri Ap. No: 51 Kat: -1 Kadıköy - İstanbul

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun
Konuşmasına Dönüşüyor...

19.8.14

20 Ağustos 19.30'da Ahmet Soysal ile "Lacan'ın Vasiyeti" - Televizyon Üstüne

Monokl Minör Akademi Toplantıları


20 Ağustos 19.30'da Ahmet Soysal ile "Lacan'ın Vasiyeti" - Televizyon Üstüne bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir.

Çerçeve

Lacan'ın vasiyeti.
Lacan'ın devasa Ecrits'lerden sonra yayımladığı ilk metin Televizyon, basit bir söyleşi metni değil. Bu, bütüncül bir özellik taşıyan, özenle kurgulanmış bir çeşit vasiyet metni. 
Söyleşi, bu metin temelinde, Lacan'ın düşüncesini konu alacak. Bu düşüncenin birliği ve gelişimi ne olmuştur? Bir yandan formel modellere, diğer yandan doğru konuşma etiğine gönderen bir öğreti bilimsellik amacına ne ölçüde ulaşabilmiştir?


Rezervasyon için editor@monokl.net

Etkinlik ücretsizdir.

Etkinlik yeri: Asfalt Galeri;  Bahariye Cad. Canan Sok. Azeri Ap. No: 51 Kat: -1 Kadıköy - İstanbul

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun
Konuşmasına Dönüşüyor...

11.8.14

13 Ağustos 19.30'da Ömer Aygün ve Ahmet Soysal ile "Şiir'de Soru: Dağlarca"

MİNÖR AKADEMİ TOPLANTILARI


13 Ağustos 19.30'da Asfalt Galeri'de, Ömer Aygün ve Ahmet Soysal, "Şiir'de Soru: Dağlarca" başlığıyla bir sohbet gerçekleştireceklerdir.

ÇERÇEVE:   Soru, yalnızca felsefeye özgü değil. Edebiyat da, sanat da sorularla devinebiliyor.
   Bu yıl 100. doğum yıldönümü olan Fazıl Hüsnü Dağlarca, şiirinde, felsefi bir ifadeye yaklaşan bir tarzda sorular sormuştur. Bunların başında Varlık sorusu, Canlı sorusu (“Hayvan” sorusu tarzında), Doğa sorusu, Dil sorusu gelmektedir.

   Toplantıda, Dağlarca örneğinde, soru olgusunun felsefede ve şiirde hem benzer hem de birbirinden ayrılan yollarla ortaya çıkışı ele alınacaktır. Elbette, soru ile birlikte, yanıt olgusunun da...

Rezervasyon için editor@monokl.net

Etkinlik ücretsizdir.

Etkinlik yeri: Asfalt Galeri;  Bahariye Cad. Canan Sok. Azeri Ap. No: 51 Kat: -1 Kadıköy - İstanbul

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun
Konuşmasına Dönüşüyor...