17.6.09

MonoKL Uluslararası Lacan Özel Sayısı Çıktı!!

Merhabalar,

MonoKL'un 9 ulkeden 39 yazarin doğrudan katilimiyla hazırladigi Uluslararası Lacan Ozel Sayisi çıkmıştır. Ilk kez 20-21 Haziran 2009 tarihleri arasinda gerceklesecek olan Uluslararasi Lacan Kolokyumu esnasinda okuyucu ile bulusacaktir. (lacankongre.monokl.net)

Aşağıda Sayı Icerigi bulunmaktadir.

MonoKL adina,
Yesim Keskin
ykeskin@monokl.net
www.monokl.net

İÇİNDEKİLER

MonoKL Uluslararası Lacan Özel Sayısı

İçindekiler

Editörden: Bilinç-dışından Konuşmanın Sanatı
“Jacques Lacan” ve Dışın Yakınlarında
Yeşim Keskin

2 Bilinçdışının Bir Yakını: Dağlarca
MonoKL

9 Mevcut Kültüre Karşı Bir Yazı-Dikişi ya da Saf Geleceğin/
Başka’nın Aktarıcılarından Bir Kültür-Olayı:
“MonoKL”
Volkan Çelebi

1. Bölüm: Lacan’a Giriş

11 Jacques Lacan Bibliyografyası
MonoKL

24 Jacques (Marie Emile) Lacan Biyografisi (1901-1981)
Karl Edward Jirgens

26 Jacques Lacan Kuramının Genel Kavramları
J.- D. Nasio

48 Lacan ile ilk karşılaşmam
Shoshana Felman

54 Lacan’in Listesi. Kayıp Eşyalar Listesi
Elisabeth Roudinesco

2. Bölüm: Lacan ve Edebiyat

57 Konuşan Şey: Prosopopoeia, Ölüm İtkisi ve Dönüş
Erin Felicia Labbie

75 Jacques Lacan ve İçgörü’nün Serüveni, Çağdaş Kültürde Psikanaliz
Shoshana Felman

89 Arzu ve Ötelenmiş Travma (Lacan, Antigone ve Demokrasi)
Kiarina Kordela

101 Bir Okuma Deneyimi Olarak Jouissance: Lacan, Aktarım ve Edebiyat
Hivren Demir-Atay

113 Ses Vecd ve Cezbe
Ertan Arslansoy

120 Lacan’da Konuşan Özne-Ben’in Konuşmayan Nesnesi
Ufuk Üsterman

125 Lacan’ın Dora Üzerinden Duras’a Saygı Duruşu
Jean-Michel Rabaté

3. Bölüm: Lacan ve Topoloji

127 Psikanalizin Topolojik Ufku –ya da Lacan’la Birlikte Yapı Nasıl Tekrar Düşünülür?
Sophie Mendelsohn

145 Freud’un “Ruhsal Aygıt”ından Lacan’ın İlk Topolojik Şemalarına: Kopuş mu, Süreklilik mi?
Pierre-Henri Castel

4. Bölüm: Lacan ve Felsefe

157 Lacan
Ahmet Soysal

217 İlk Bakıştan Önce: Lacan Ve Spinoza
Miran Bozovic

223 Dış-Yakınlığın Çıkmazı ile Dışarının Sorumluluğu Arasında: “Lacan ve Levinas’ta Başka”
Volkan Çelebi

234 Divandaki Efendi ile Köle
Mladen Dolar

250 Lacan’dan Beri, Bir Başka ‘’Tedavi’’ Kavramı
René Major

266 Düşüncenin semptoma dönüşmesi (Tinin Semptomatolojisi): Lacan Hegel’e karşı mı Yoksa Onunla Birlikte mi?
Raoul Moati

303 Lacan’ın Düşüncesindeki Bir Eksik Üzerine
Yücel Dursun

365 Lacan’dan Kal-An Kan-T
Nami Başer

5. Bölüm: Lacan ve Klinik

381 Lacan’ın Temel Fantazi Kavramına Bir Giriş
Bruce Fink

388 Öznenin Serüveni, Bedenin Trajedisi: Ichspaltung
Yeşim Keskin

399 Olağan Psikoz
Thomas Svolos

410 Lacan’ın Kompleks Psikoz Kuramına Dair Kuramsal ve Terapötik Çıkarımlar
Wilfried ver Eecke

416 Semptomun Uzantıları
Geneviève Morel

431 Lacancı Klinik Pratiğin Çeşitlemeleri ve Sapmaları Nelerdir?
Roberto Harari

458 Lacan ve Ölüm
Meltem Kütahneci

6. Bölüm: Lacan ve Toplum/Politika

465 Psikanaliz ve Seçim Toplumu
Renata Salecl

479 Öznellik ve Örgütlü Başka: Simgesel Otorite ve Fantazmatik Jouissance Arasında
Yannis Stavrakakis

496 Gözetim ve Kötü Niyet
Franz Kaltenbeck

516 Ben-lik - Başka Olmadan!
Robert Pfaller

536 Lacancı Hakikatin Marksist Maddecilik Olarak Olası Ele Alınış Biçimini Önceleyen Düşünceler
Lorenzo Chiesa

7. Bölüm: Lacan ve Cinsellik

551 Gerçek (Reel). Cins (Queer)Cinsiyet ve Politik Olana Yeni Tanımlar
Susanne Lummerding

563 Cinsiyet, Serap mı Kurgu mu?
Joan Copjec

575 Cinsellik ve Ontoloji
Alenka Zupancic

589 Cinsel ilişki-sizlik
Fiona Faraci

599 Başlangıçta Zevk Vardı...
Özge Soysal

8. Bölüm Lacan ve Sinema

606 Ölümle İlgili Yapacak Bir Şey.
Kirsten Hyldgaard

9. Bölüm Zamansız Uzam

611 Lacan’ın Aşkı İçin
Jacques Derrida

623 Jacques Lacan’ın Kaygı Semineri’ne Giriş
Jacques-Alain Miller

640 Lacan ve Diyalektik: Bir Fragman
Fredric Jameson

661 Strateji
Jean-Luc Nancy ve Philippe Lacoue-Labarthe

685 Hakikat: Zorlama ve Adlandırılamayan
Alain Badiou

695 Günümüzde Tahakkümün Yapısı: Lacancı Bir Bakış
Slavoj Zizek

10. Bölüm: Söyleşiler

707 Guy-Félix Duportail ile Söyleşi
MonoKL

719 Alenka Zupancic ile Söyleşi
MonoKL

727 Pierre-Henri Castel ile Söyleşi
MonoKL

732 Jean-Michael Rabaté ile Söyleşi
MonoKL

737 Bruce Fink ile Söyleşi
MonoKL

740 Yannis Stavrakakis ile Söyleşi
MonoKL

742 Geneviève Morel ile Söyleşi
MonoKL

11. Bölüm: Lacan’ın Kendi Yazıları

749 Televizyon
Jacques Lacan

760 Bastırmanın Çekirdeği
Jacques Lacan

764 Jacques Lacan’dan Cevap Düğümler ve Bilinçdışı
Jacques Lacan

770 Sembol ve Onun Dinsel İşlevi Konusunda
Jacques Lacan

772 Başkasından Başkasına
Jacques Lacan

781 Sade ile Kant
Jacques Lacan

790 Lacan Sözlük

812 Uluslararası Lacan Kolokyumu

827 Gelecek Sayı Duyurusu: LEVİNAS

829 Abonelik

830 Kitap Haberi

831 Yazarlar Hakında

832 Lacan Sergisi

16.6.09

Uluslararası Lacan Kolokyumu PROGRAMI

Uluslararası Lacan Kolokyumu PROGRAMI

MonoKL Dergisi ve Fransız Kültür Merkezi İşbirliği ileInternational Lacan Colloquium/Uluslararası Lacan Kolokyumu
June, 20th 2009 / Saturday – 20 Haziran Cumartesi10:15-10:30 Açılış Konuşması, Fransız Kültür Merkezi Adına Ahmet Soysal
(Welcome Speech by Ahmet Soysal)

10:30-11:20 Genevieve Morel (Presentation and Discussion)

L’invention d’un sinthome: Ilse et « le parent »
Bir Sinthome’un İcadı: Ilse ve ebeveyn

11:20-11:30
Ara (Coffee Break)

11:30-12:20 Pierre Henri Castel (Presentation and Discussion)
Le transsexualisme est-il inanalysable? D’un conflit théorique entre lacaniens à la question pratique
Transeksüalizm analiz-edilemez midir? Lacancılar arasındaki teorik bir karmaşadan etik ve politik bir soruya.

12:20-13:30 Öğle Yemeği (Lunch)

13:30-14:20 Jean-Michel Rabate (Presentation and Discussion)

"The task of psychoanalysis is to criticize, not to interpret." Grandeur and vicissitudes of a Lacanian program.

“Psikanalizin görevi eleştirmektir, yorumlamak değil.” Lacancı bir programın iniş çıkışları ve görkemi

14:20-14:30 Ara (Coffee Break)


14:30-15:20 Franz Kaltenbeck (Presentation and Discussion)

Anorexies
Anoreksiler
15:20-15:30 Ara (Coffee Break)


15:30-16:20 Özge Soysal

Öznelliğin yeni ifade biçimleri: Lacan tüm bunların neresinde?

Les nouvelles formes de l’expression du sujet: Où en est Lacan dans tout cela?


16:20-16:30 Ara

16:30-17:20
Raoul Moati (Presentation and Discussion)

Le devenir symptôme de l'intentionnalité

Yönelimselliğin Semptomunun OluşumuJune, 20th 2009 / Saturday – 21 Haziran Pazar


11:00-11:50 Nami Başer

Lacan et la question de l'héritage

Lacan ve Miras Sorusu

11:50-12:00 Ara

12:00-12:50 Lorenzo Chiesa
The World of Desire. Lacan Between Evolutionary Biology and Psychoanalytic Theory
Arzunun Dünyası. Evrimci Biyoloji ile Psikanalitik Teori Arasında Lacan

12.50-14.00 Öğle Yemeği (Lunch)


14:00-14:50 Ahmet Soysal

Lacan’ın Konumlanışı

La position de Lacan

14:50-15:00 Ara/Coffee Break

15.00-15:30
Kapanış Konuşması, Monokl Adına Yeşim Keskin

(Closing Speech by Yeşim Keskin)


OPEN SESSION Lacan’ın Günümüzdeki Anlamı Üzerine (On The Significance of Lacan Today?)

7.6.09

Uluslararası Lacan Kolokyumu (20-21 Haziran 2009)

Uluslararası Lacan Kolokyumu

Kongre Düzenleme: Monokl-Fransız Kültür Merkezi

Tarih: 20-21 Haziran 2009, 10.00-18.00

Yer: Fransız Kültür Merkezi

Farklı disiplinlerden beslenerek oluşturduğu kuramı ile psikanaliz tarihinde çığır açan Jacques Lacan’ın etkileri klinik alanın yanı sıra sosyoloji, medya çalışmaları, felsefe ve sanat başta olmak üzere pek çok kuramsal bağlamda da güçlü bir şekilde hissedilmektedir. Lacan, toplumsal ve bireysel varlık olarak özneyi modern toplumda belirleyici olan bilinçdışı, arzu, zevk, haz, öteki gibi kavramların ışığında yorumlarken tüketim toplumunun sorunlarına bambaşka açılardan bakmayı mümkün kılmaktadır.

“Lacancı Teori ve Pratik” temalı Uluslararası Lacan Kolokyumu’nda psikanalitik bir perspektifle hareket edilecektir. Böylece modernleşme sürecinin krizlerini sarsıcı şekilde yaşayan Türkiye’nin kuramsal çerçevesine özgün bir katkı sağlanacaktır. MonoKL Dergisi Uluslararası Lacan Özel Sayısı’nın katılımcılarıyla gerçekleştirilecek kolokyumda Türkiye’den 3, İngiltere, Fransa ve Slovenya’dan 7 katılımcı yer alacaktır.

Web ve İletişim:

Kongre Düzenleme Komitesi:

Anne Potie
Ahmet Soysal
Yeşim Keskin (ykeskin@monokl.net)
Volkan Çelebi (editor@monokl.net)
Ekim Öztürk (e.ozturk@infist.org)
Eren Rızvanoğlu (eren.rizvanoglu@gmail.com)

Kolokyum hakkında daha detaylı bilgi ve ayrıntılı program için http://monokl.net ve http://www.infist.org adreslerini ziyaret ediniz.

Kolokyum sitesi: lacankongre.monokl.net

e-mail: ykeskin@monokl.net

Etkinlik ücretsizdir...