15.11.12

Hakikatin Kokusuna Adanan Bir Konferans...


2005 yılında temelleri atılan Monokl Kültür Hareketi, dergi ile başladığı başka fikirler ve yaşamlar arayışını, yaptığı uluslararası filozof özel sayıları ve bu sayıların uluslararası konferanslarıyla dokunulmamış ve keşfedilmemiş ufuklara doğru yaydı. Başkalığı, söylenmemişi, unutulmuşu, keşfedilmeyi bekleyeni, yaşamın farklılıklarını açığa çıkarmayı hedefleyen bu yayılma, iki yıl önce kurulan Monokl Yayınları ile önemli bir eşiğe ulaştı. Yayınevi, derginin ve konferansların uzantısında bir yayın programı izleyerek filozofların temel yapıtlarını Türkçeye kazandırıyor. Böylece fikirsel inşanın farklı perspektiflerinin birlikte-deneyimi ve birlikte-okunması ile yeniden oluşturulabilecek felsefi bir dünyanın izlerini araştırıyor: Yepyeni bir uygarlığın olanağının izlerini. Yeni bir fikir coğrafyasının temellerini atmak adına.

Bir fikir coğrafyası: Düşünsel ve çoğul bir gövde ile, her türden şiddetin, tüm gündelik çatışmaların ötesinde bir yerlerde felsefenin evrensel jestini, tutup almayı ve yaşama geri vermeyi düşünmek demek. Bu düşünme arzu ile, yaşamın içindeki bir dışarıda devinmek demek. Türkçede felsefe yapmada, Türkçeden yeni yaşamlar yapmada, Türkiye’de felsefenin kendisini yaşamsal bir etkinliğe dönüştürme tutkusunda devinmek. Düşüncenin yeni biçimlerini, yaşamın yeni içeriklerini tutma, onlara tutulma olarak yaşayarak: kendimizi bu tutkuda tutarak var olmak. Dostluk ve ortaklık içinde var olmak. Ancak bu şekildeki bir var olma tutkusuyla, duygulanımları, zihinsel ve tinsel malzemeleri, bedensel deneyimleri farklı bir ülke olan Türkiye’nin kendi dilinde felsefe yapışına, felsefenin evrenselliğine açılışına tanık olabileceğiz. Monokl’u ölü bir felsefi ortam karşısında bu zamana kadar (ayakta) tutan tutku da bundan başka bir şey değildi ve olamazdı da.

Bakırköy Belediyesi’nin öncülüğündeki “Demokrasiler Çağında Uygarlık” konferansı, filozoflarla yüz yüze gelmenin, onlarla birlikte-deneyimlemenin ve birlikte-okumanın ötesine geçerek birlikte-yaşamaya adanmıştır: Pek değerli dostumuz, esin kaynağımız Jean-Luc Nancy’nin betimlediği şekliyle, filozofların canlı mevcudiyetleriyle yaydıkları hakikatin kokusuna, o tanımlanamaz kokuya…

O kokuyu en sonuna kadar izlediğimizde elimizde o çıplak gerçek, çıplak hayal kalıyor: Tüm insan uygarlığının birlikte-yaşaması, yaşayabilmesi…


11.11.12

30 Kasım, 3 Aralık - Demokrasiler Çağında Uygarlık Konferans Programı
ETKİNLİK YERİ: WOW HOTELLERİ KONFERANS MERKEZİ - YEŞİLKÖY - HAVALİMANI KARŞISI


* GİRİŞ ÜCRETSİZDİR, ÖZEL BİR KAYIT OLMAYACAKTIR.

** SİMÜLTANE ÇEVİRİ YAPILACAKTIR.

*** ETKİNLİKTE JEAN-LUC NANCY, GIORGIO AGAMBEN, JEAN-LUC MARION, GIANNI VATTIMO, BERNARD STIEGLER, VE JOAN COPJEC'E AİT 10 KİTAP İLK KEZ OKUYUCU İLE BULUŞACAK VE KİTAPLARIN SUNUMLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

**** ÖNEMLİ NOT: BAKIRKÖY, BEŞİKTAŞ VE KADIKÖY'DEN ETKİNLİK İÇİN OTOBÜSLER KALDIRILACAKTIR.


ULAŞIM:

- KADIKÖY BEŞİKTAŞ İSKELESİ ÖNÜNDEN 8.00

- BEŞİKTAŞ ÜSKÜDAR İSKELESİ ÖNÜNDEN 8.30 

- BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI VE DENİZ OTOBÜSLERİ İSKELESİ'NDEN 9.00 - 9.30 - 9.45 SAATLERİNDE

KONFERANS MERKEZİNE ÜCRETSİZ OTOBÜSLER KALDIRILACAKTIR.


Konferans Organizasyonu ile ilgili her türlü bilgi ve

 yardım isteği için:


Bakırköy Belediyesi'nden Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürü Özcan Bilir'e ozcan_bilir@hotmail.com

 adresinden; 


Yine Bakırköy Belediyesi'nden Rezzan Tozan'a

 rezzantozan@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


Ayrıca editor@monokl.net adresi ile de temasa

 geçilebilir.


FACEBOOK SAYFASI: http://www.facebook.com/events/287587954685202/

TWİTTER SAYFASI: https://twitter.com/monoklyayinlari30 Kasım Cuma – Vendredi 30 Novembre -  November 30 FridayAçılış: 10.00 Açılış Konuşması – Discours d'ouverture – Opening Speech 

10.30- 12.00 Gianni Vattimo - Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

12.00 – 13.00 Öğle Yemeği – Lunch - Pause déjeuner

13.00 – 14.20 Joan Copjec, Jodi Dean - Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

Joan Copjec – Sexual Compact - Cinsel Sıkışma/Sözleşme

Jodi Dean – From the Dictatorship of the Proletariat to the Sovereignty of the People – Proletaryanın Diktatörlüğünden İnsanların Egemenliğine

14.20 – 14.30 Ara - Pause

14.30 – 16.00 Açık Oturum: Kapitalizme Başkaldırının Mantığı ve Mekanizmaları: Felsefenin Yeni Bir Konumuna Doğru? – [Moderator: Nami Başer]

Table-ronde:  Logique et mécanismes de la révolte contre le capitalisme: Vers une nouvelle position de la philosophie?

Open Session: The logic of revolt against capitalism and its mechanisms: Toward a new position of philosophy

Giovanni Vattimo, Frederic Neyrat, Alain Brossat, Joan Copjec, Jodi Dean, Bernard Stiegler, Thomas Metzinger, Jean-Luc Marion

16.00 – 16.20 Kahve Molası – Coffee Break - Pause-Café

16.20 – 17.40 Alain Brossat, Fredric Neyrat - Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

Alain Brossat - Le paradigme El Aswany:  La révolution égyptienne – El Aswany Paradigması: Mısır Devrimi

Fredric Neyrat - C/AP. Eléments pour un Antagonisme Vital - C/AP –  Yaşamsal bir Çatışkı için Öğeler

17.40 – 17.50 Ara – Pause

17.50 – 19.20 Açık Oturum: Politik Ekonomi, Teknik ve Küreselleşme: Felsefe ve Yeni Komünizm [Moderator: Nami Başer]

Table-ronde: Economie politique, Technique et Mondialisation: La philosophie et le nouveau communisme

Open Session: Political economy, technique, globalisation: Philosophy and New Communism

Bernard Stiegler, Jean-Luc Nancy, Bernard Aspe, Jodi Dean, Erich Hörl, Gianni Vattimo, Volkan Çelebi1 Aralık Cumartesi – Samedi 1 Decembre -  December 1 Saturday

10.00 – 11.20 Özgür Platform: Monokl ve Türkiye’de Felsefe.
Düşünürlerin Yeni Kitaplarını Tanıtımı/İmzalaması

Platform libre: Monokl et Philosophie en Turquie. Séance des signatures-présentations de nouveaux livres des penseurs

Free Platform: Monokl and Philosophy in Turkey. The presentation/signing of the new books by thinkers

Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Joan Copjec, Jean-Luc Marion, Bernard Stiegler, Gianni Vattimo, Volkan Çelebi, Murat Erşen, Ahmet Soysal

11.20 – 11.30 Ara

11.30 – 13.00 Açık Oturum: Özne, Tinsellik ve Arzu: Felsefe ve Uygarlığın Sınırları [Moderator: Emre Şan]

Table-ronde: Sujet, Spiritualité et Désir: La philosophie et les limites de la civilisation

Open Session: Subject, Spirituality and Desire: Philosophy and the Limits of Civilisation

Joan Copjec, Jean-Luc Marion, Gianni Vattimo, Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Ahmet Soysal

13.00 – 14.00 Öğle Yemeği – Lunch - Pause déjeuner

14.00 – 15.30 Jean-Luc Marion Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

15.30 – 16.10 Ahmet Soysal – Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

16.10 – 16.30 Kahve Molası - Coffee Break – Pause-Café

16.30 – 18.00 Bernard Stiegler – Konuşma ve Tartışma - Presentation and Discussion

Bernard Stiegler: Relire l’idéologie allemande et repenser l’idéologie après la révolution conservatrice – Alman İdeolojisini Yeniden okumak ve Muhafazakar Devrimden Sonra İdeolojiyi Yeniden Düşünmek

18.00 – 19.30 Açık Oturum: Teknoloji, Medya ve İktidar: Felsefe ve Zamanın Ruhu [Moderator: Nilgün Tutal]

Table-ronde: Technologie, Médias et Pouvoir:  La philosophie devant le “Zeitgeist”.


Open Session: Technology, Media and Power: Philosophy and the Zeitgeist

Erich Hörl,  Bernard Stiegler, Thomas Metzinger, Volkan Çelebi, Gianni Vattimo, Alain Brossat, Jean-Luc Marion


2 Aralık Pazar – Dimanche 2 Decembre – December 2 Sunday


11.00 – 12.30 Giorgio Agamben Konuşma ve Tartışma –Presentation and Discussion

12.30 – 13.50 Bernard Aspe – Thomas Metzinger – Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

Thomas Metzinger: Being No One – Towards a realistic anthropology for political theory – Hiç Kimse Olmak: Siyaset Teorisi İçin Gerçekçi Bir Antropolojiye Doğru

Bernard Aspe: Soleil noir - vers un renouveau de la dialectique matérialiste  –  Kara Güneş: Maddeci Diyalektiğin Bir Yeniden Doğuşuna Doğru

13.50 – 14.50 Öğle Yemeği – Lunch – Pause déjeuner

14.50 – 16.10 Volkan Çelebi – Erich Hörl Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

Volkan Çelebi – The birth of a new space: Being-in-the-internet – Yeni bir mekanın doğuşu: İnternet-te-olma

Erich Hörl - Towards a General Ecology: An Emergent Paradigm – Genel Bir Ekolojiye Doğru: Baş Gösteren Bir Paradigma

16.10 – 17.40 Jean-Luc Nancy Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

Jean-Luc Nancy: Quelques affirmations simples pour le temps qui vient - Gelmekte Olan Zaman İçin Bazı Basit Olumlamalar/Önesürümler

17.40 – 18.00 Kahve Molası - Coffee Break – Pause-Café

18.00 – 19.30 Açık Oturum: Yazı, İmge ve Mekan: Felsefeden Edebiyat ve Sanata

Table-ronde: Ecriture, Image et Espace: De la philosophie à la littérature et à l’art

Open Session: Writing, Image, Space: From Philosophy to Literature and Art

Bernard Stiegler, Jean-Luc Nancy, Jean-Luc Marion, Giorgio Agamben [Moderator: Ahmet Soysal]
3 Aralık Pazartesi – Lundi 3 Decembre December 3 Monday


10.00 – 11.15 Jean-Luc Nancy – Giorgio Agamben – Bir Diyalog

A Dialogue: Jean-Luc Nancy and Giorgio Agamben

Une dialogue: Jean-Luc Nancy et Giorgio Agamben

11.15 – 11.30

11.30 – 13.00 Açık Oturum: Demokrasi, Hukuk ve Komünote
Felsefe, Toplum, Aşk, Dostluk

Table-ronde: Démocratie, Droit et Communauté: La  philosophie, la société, l’amour, l’amitié

Open Session: Democracy, Right and Community: Philosophy, Society, Love, Friendship

Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Bernard Aspe, Fredric Neyrat, Erich Hörl [Moderators: Nami Başer, Ahmet Soysal – Volkan Çelebi]

13.00 Kapanış – Closing – Clôture