15.2.13

20 Şubat Çarşamba 19.30'da Jean-Luc Godard, "Almanya 90 Dokuz Sıfır"

20 Şubat Çarşamba 19.30'da Ahmet Soysal ile, Monokl'un Taksim'deki Ofisinde, Sinema-Müzik Atölyesi kapsamında Jean-Luc Godard'ın "Almanya 90 Dokuz Sıfır" filmini izleyecek ve ardından da film üstüne bir sohbet gerçekleştireceğiz.


ÇERÇEVE:Filmin izlenmesini takiben Godard ve film üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirilecektir.

http://www.imdb.com/title/tt0101307/
----------------------

Etkinlik 30 kişi ile sınırlıdır.

Rezervasyon için editor@monokl.net

Etkinlik yeri: Monokl Yayınları - Kuloğlu Mah. Erol Dernek Sk. No.14 Daire:
4 Taksim - Beyoglu [Mephisto Kitabevinin arka paralel sokağı, Cihangir
yönüne]

Etkinlik: 13 Şubat Çarşamba, 19.30 - 21.30

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun
Konuşmasına Dönüşüyor... "

12.2.13

Jacques-Alain Miller'in Mitra Kadivar Çağrısına Yanıt


La réponse à l'appel de Jacques-Allen Miller pour l'affaire de Mitra Kadivar

Nous sommes dans une situation délicate et extraordinaire pour Mitra Kadivar, une consoeur iranienne de Jacques-Allen Miller.

Nous demandons aux autorités iraniennes de libérer immédiatement Mitra Kadivar enfermée injustement dans une clinique psychiatrique depuis six semaines sous le prétexte de soi-disant diagnostic de schizophrenie.

Nous trouvons cet appel de Turquie signifiant et important dans la cadre de rélations d'amitié et de voisinage entre l'Iran et la Turquie.

Ceux qui veulent prendre l'initiative dans cet affaire sont invités à donner leur soutien en indiquant le nom-prénom et la profession (position).


--------------------------..............

Jacques Alain Miller'in çevresinden olan Mitra Kadivar için hassas ve zor bir durumdan geçiyoruz. 

Şizofreni tanısı bahane gösterilerek haksız yere hastaneye kapatılan Mitra Kadivar'ın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 

Türkiye ile İran arasındaki dostluk ve komşuluk ilişkileri çevresinde Türkiye'den böyle bir çağrıyı yapmayı anlamlı ve önemli buluyoruz.

Bu çağrıya destek vermek isteyenler editor@monokl.net adresine; ad-soyad ve meslek [pozisyon] bilgileriyle başvurabilirler.

Monokl

Durumla ilgili olarak Jacques Alain Miller'in yazısı: ------------------------------------------------------


10.2.13

13 Şubat Çarşamba 19.30'da Ahmet Soysal ile "Tin mi Ruh mu?"

13 Şubat Çarşamba 19.30'da Ahmet Soysal ile, Monokl'un Taksim'deki Ofisinde "Tin mi Ruh mu?" başlıklı bir sohbet gerçekleştireceğiz.


ÇERÇEVE:Tin mi Ruh mu?


"Düşünsel gerçeklik" ile ilgili kavram kargaşası tarih boyunca katmanlaşarak süregeldi. Yalnızca Türkçeye özgü olmayan bu kavram kargaşasını anlamaya çalışmalıyız. Belki de buna, söz konusu olgunun kendisi yol açmaktadır.Konuşma, bu sorunsalı ortaya koymaya çalışacak. Plotinos, Hegel ve İbn Arabi'ye bakılacaktır.

----------------------

Etkinlik 30 kişi ile sınırlıdır.

Rezervasyon için editor@monokl.net

Etkinlik yeri: Monokl Yayınları - Kuloğlu Mah. Erol Dernek Sk. No.14 Daire:
4 Taksim - Beyoglu [Mephisto Kitabevinin arka paralel sokağı, Cihangir
yönüne]

Etkinlik: 13 Şubat Çarşamba, 19.30 - 21.30

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun
Konuşmasına Dönüşüyor... "