27.5.11

Jean-Luc Nancy ile KarşılaşmalarJean-Luc Nancy Özel Sayısı'nın içeriği aşağıdaki gibidir:

A- GİRİŞ
Sunum Ahmet Soysal 8
Giriş Volkan Çelebi 9
Soru-Yanıt Jean-Luc Nancy ile 24
Biyografi ve Yapıtlar Jean-Luc Nancy 26

B- MAKALELER
Minimal Egemenlik Üzerine
Jean-Luc Nancy ve
Egemenin Göz Kırpması Oliver Marchart 50
Metafiziksel-Olmayan Bir Topluluk:
Heidegger’i Levinas’la
Yeniden Buluşturmak İgnaas Devisch 65
Özgürlükler Arasında:Jean-Luc
Nancy’nin Dadanan
Kategorik Buyruğu Jean-Paul Martinon 80
Nancy ve Badiou’da
Konum-lanış ve Sunum: Çoklu-Olma Oleg Domanov 94
Anlamın Bedeni, Bedenin Anlamı Franson Manjali 106
Jean-Luc Nancy’den Arta Kalanlar Nami Başer 122
Nancy Ekolü: Jean-Luc
Nancy’nin Psikanaliz Eleştirisi Jean-Michel Rabaté 127
“Les Iris”ten Ris Orangis’e:
Leiris’e Dokunan Nancy /
Nancy’ye Dokunan Derrida Michael Syrotinski 138
Hegel’den Sonra: Nancy’nin
Romantizmi Değerlendirmesinde
Sanat ve Ontoloji Alison Ross 149
Dışa-kayıt: Bedenler Sorunu
Açısından Yorumlama Benjamin Hutchens 163
Ontoloji ve Fark:
Derrida’nın Ardından
Sanat ve Jean-Luc Nancy Martta Heikkala 175
Yaşam ve Ölü Juan Manuel Garrido 187
Aklın Sonluluğu: Kant Etiği ve
Talihli Basitliğin Restorasyonu Selim Karlıtekin 192
“Dünyanın Yaradılışı ve Küreselleşme”de
Dünya Düşüncesi François Raffoul 207
Dengenin Baş Döndürücülüğü:
Jean-Luc Nancy ve Bedenler Düşüncesi Andre Potesta 220
Sense (Anlam) Olgusu:
Ahlak Deneyiminin Geri Çekilmiş Kökeninde
Kant ve Nancy Bryan Lueck 229
Bir Özgürlük Etiği:
Korsan Temeller, Hiçin İyiliği ve Çölün Kararı Volkan Çelebi 244
Düşünce-nin Tarzı Ian James 290
Sanata Tapınma: Jean-Luc Nancy
ve Hristiyan İkonografi Ginette Michaud 302
Modern Düşüncenin Karanlık Noktası:
Nancy’nin Mekan Hakkında
Yazılarının Bazı Bağlamları Philip Armstrong 324
Kalbin Boşluğunda Ufuk Üsterman 343
C- ZAMANSIZ UZAM
Salve Jacques Derrida 346
Mahsus Sungu Alain Badiou 358
D- NANCY’NİN KENDİ YAZILARI
İmge ve Şiddet Jean-Luc Nancy 370
Yazınsal Komünizm Jean-Luc Nancy 384
Eliptik Anlam Jean-Luc Nancy 396
İkisi-arasında Jean-Luc Nancy 409
İle-Olmak ve Demokrasi Jean-Luc Nancy 413
Hristiyanlığın Yapısökümü Jean-Luc Nancy 423
Tekil Çoğul Olma Jean-Luc Nancy 443
İnsani Ölçüsüzlük Jean-Luc Nancy 455
Ölümün Boğazında
Delişmen Kahkaha Jean-Luc Nancy 461
Harfiyen Jean-Luc Nancy 476
İÇ/AŞ Jean-Luc Nancy 479
Ne Yapılmalı? Jean-Luc Nancy 482
E- NANC Y İLE/ÜSTÜNE
SÖYLEŞİLER
Francis Guibal ile Söyleşi MonoKL 485
Ian James ile Söyleşi MonoKL 490
Philip Armstrong ile Söyleşi MonoKL 499
Jean-Luc Nany ile Söyleşi MonoKL 516
Nancy ile Derrida Söyleşisi:
Sorumluluk - Gelecek Anlam
Jean-Clet Martin
Francis Guibal 524
F - KONFERANS METİNLERİ
Konferansın Ardından Bir Mektup Jean-Luc Nancy 553
Nancy ve Demokrasi Üstüne Ahmet Soysal 554
Geliş Üzerine Volkan Çelebi 561
Anlam Açılımı Karşısında Demokrasi:
Sonsuzun İçlenmesi ve Dışlanması Gabrielle Baptist 566
Nihilizm ve Demokrasi Önay Sözer 573
Konferans Tartışmaları MonoKL 580
G- DİĞERLERİ
Tanrı Onun Emirlerine
Kayıtsız Kalmamızı Şart Koştu Barış Bayram 589
H- MONOKL
Monokl Yayınları MonoKL 597
Gelecek Sayılar MonoKL 599
Katılımcılar Hakkında MonoKL 601
Nancy Sözlük MonoKL 608
Uluslararası Levinas Kongresi MonoKL 623
I- KONFERANSTAN
VE FİLMDEN
KARELER
Philip Warnell
MonoKL 624

25.5.11

2 Yeni Kitap ve 1 Özel Sayı [Jean-Luc Nancy ile Karşılaşmalar]

Monokl'un Jean-Luc Nancy Özel Sayısı'nın Türkçe cildi, "Jean-Luc Nancy ile Karşılaşmalar" adıyla yayımlanmıştır. Yabancı versiyonu önümüzdeki aylarda yayımlanacaktır.


Ayrıca Monokl Yayınları'ndan Jean-Luc Nancy'nin Tanrı, Adalet, Aşk, Güzellik adlı kitabı ile; Thomas De Quincey'in Immanuel Kant'ın Son Günleri adlı kitabı çıkmıştır.


MonoKL

11.5.11

21-22 Mayıs Uluslararası Levinas Kongresi

Monokl Yayınları'nın İstanbul Fransız Kültür Merkezi ile 21-22 Mayıs'ta birlikte düzenleyecekleri "Uluslararası Levinas Kongresi" adlı etkinlikte çağımızın önemli filozoflarından Emmanuel Levinas'ın düşüncesi ve yapıtı farklı açılardan ele alınacaktır.

Etkinlik iki farklı yöne uzanacaktır: ilki Levinas ile Fenomenoloji ilişkisini; ikincisi ise Levinas açısından insanın ve dünyanın anlamını sorgulayacaktır. Toplantıya Monokl'un Uluslararası Levinas Özel Sayısı'nın 12 katılımcısı katılacaktır.

Toplantıda özellikle yıkımlar yüzyılı olarak anılan yirminci yüzyılda yetişmiş, bizzat bu yıkımın kıyılarında yaşamış en radikal etik düşünür olarak anılan Levinas'ı felsefe tarihindeki özgün yerine oturtmaya çabalayacağız. Aynı zamanda günümüzün temel şiddet odağı olmayı sürdüren "Başka İnsan"ı Levinas'ın felsefesinden hareketle nasıl anlayabiliriz, onun yaptığı mutlak çağrı yaşamımızda nasıl ve ne oranda yankılanmaktadır sorularını da bir kez daha soracağız. Bütün bu düşünümlerde ve sorgulamalarda fenomenolojik esinin Levinas'taki konumunu ve sınırlarını da araştıracağız.

Fransa
Gérard Bensussan
Alain David
Gilles Hanus
Michael Levinas
Danielle Cohen-Levinas
Aicha Livina Messina
Jean-Michel Salanskis
François David Sebbah

Şili
Aicha Livina Messina

Türkiye
Ahmet Soysal
Zeynep Direk
Volkan Çelebi

Ayrıntılı bilgi için levinaskongre.monokl.net