29.10.10

Levinas Özel Sayı-ları, Demokrasinin Hakikati, Mini-Etika Yayımlandı

MonoKL'un Uluslararası Levinas Özel Sayıları 2 büyük cilt halinde çıktı.

Ayrıca Jean-Luc Nancy'nin Demokrasinin Hakikati ve Ahmet Soysal'ın Mini-Etika adlı kitapları da yayımlandı. Bu kitaplar, Monokl Dergisinin yayınevi olan Monokl Yayınlarının ilk kitapları oldular.

Dergiler ve kitaplar haftaya raflarda olacaklar.

Not: Monokl Uluslararası Nancy Özel sayısı ise Aralık başında okuyucularla buluşacak.

Saygılar,
MonoKL

23.10.10

Jean-Luc Nancy ile Demokrasi Fikri Konferansı
İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Monokl Dergisi'nin 28 Ekim'de birlikte düzenleyecekleri "Demokrasi Fikri" adlı etkinlikte çağımızın önemli filozoflarından "Jean-Luc Nancy" Onur Konuğu olarak ağırlanacaktır. Etkinlikte, modern dünyanın sosyo-politik alanda en önemli kazanımlarından birisi olarak görülen Demokrasi fikri üzerine düşünümler ele alınacaktır. Bu düşünümler, demokrasi fikrinin insanlığın geleceği bakımından kendisine bağlanılan umudu ve övgüyü ne ölçüde hak ettiği sorusu üzerinde bir tartışma uzamında gerçekleşecektir. Jean-Luc Nancy'nin Demokrasi'nin Doğruluğu adlı kitabının ve MonoKL'un Uluslararası Jean-Luc Nancy Özel Sayısı'nın katılımcıların ilgisine sunulacağı etkinliğe İtalya'dan Gabriella Baptist, Türkiye'den ise Ahmet Soysal ve Önay Sözer de katılım gösterecek.


Organizasyon Tarihi: 28 Ekim 2010
Başlangıç Saati: 10.00
Bitiş Saati: 19.30

http://demokrasifikri.monokl.net/index.php