26.3.09

Lacan Kolokyumu Katılımcıları


MonoKL'un Uluslararası Lacan Özel Sayısı'nın (yayıma hazırlanıyor) ardından, İstanbul Fransız Kültür Merkezi ile birlikte 20-21 Haziran'da organize edeceği Lacanci Teori ve Pratik temalı Lacan Kollokyumu'nun Katılımcıları:

Fransa

Pierre Henri Castel
Geneviève Morel
Raoul Moati
Franz Kaltenbeck

Slovenya

Mladen Dolar

İngiltere


Lorenzo Chiesa


Amerika

Jean-Michel Rabate


Türkiye


Ahmet Soysal
Nami Başer
Özge Soysal

Kongre Taksim'deki İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde icra edilecektir...

No comments: