16.6.09

Uluslararası Lacan Kolokyumu PROGRAMI

Uluslararası Lacan Kolokyumu PROGRAMI

MonoKL Dergisi ve Fransız Kültür Merkezi İşbirliği ileInternational Lacan Colloquium/Uluslararası Lacan Kolokyumu
June, 20th 2009 / Saturday – 20 Haziran Cumartesi10:15-10:30 Açılış Konuşması, Fransız Kültür Merkezi Adına Ahmet Soysal
(Welcome Speech by Ahmet Soysal)

10:30-11:20 Genevieve Morel (Presentation and Discussion)

L’invention d’un sinthome: Ilse et « le parent »
Bir Sinthome’un İcadı: Ilse ve ebeveyn

11:20-11:30
Ara (Coffee Break)

11:30-12:20 Pierre Henri Castel (Presentation and Discussion)
Le transsexualisme est-il inanalysable? D’un conflit théorique entre lacaniens à la question pratique
Transeksüalizm analiz-edilemez midir? Lacancılar arasındaki teorik bir karmaşadan etik ve politik bir soruya.

12:20-13:30 Öğle Yemeği (Lunch)

13:30-14:20 Jean-Michel Rabate (Presentation and Discussion)

"The task of psychoanalysis is to criticize, not to interpret." Grandeur and vicissitudes of a Lacanian program.

“Psikanalizin görevi eleştirmektir, yorumlamak değil.” Lacancı bir programın iniş çıkışları ve görkemi

14:20-14:30 Ara (Coffee Break)


14:30-15:20 Franz Kaltenbeck (Presentation and Discussion)

Anorexies
Anoreksiler
15:20-15:30 Ara (Coffee Break)


15:30-16:20 Özge Soysal

Öznelliğin yeni ifade biçimleri: Lacan tüm bunların neresinde?

Les nouvelles formes de l’expression du sujet: Où en est Lacan dans tout cela?


16:20-16:30 Ara

16:30-17:20
Raoul Moati (Presentation and Discussion)

Le devenir symptôme de l'intentionnalité

Yönelimselliğin Semptomunun OluşumuJune, 20th 2009 / Saturday – 21 Haziran Pazar


11:00-11:50 Nami Başer

Lacan et la question de l'héritage

Lacan ve Miras Sorusu

11:50-12:00 Ara

12:00-12:50 Lorenzo Chiesa
The World of Desire. Lacan Between Evolutionary Biology and Psychoanalytic Theory
Arzunun Dünyası. Evrimci Biyoloji ile Psikanalitik Teori Arasında Lacan

12.50-14.00 Öğle Yemeği (Lunch)


14:00-14:50 Ahmet Soysal

Lacan’ın Konumlanışı

La position de Lacan

14:50-15:00 Ara/Coffee Break

15.00-15:30
Kapanış Konuşması, Monokl Adına Yeşim Keskin

(Closing Speech by Yeşim Keskin)


OPEN SESSION Lacan’ın Günümüzdeki Anlamı Üzerine (On The Significance of Lacan Today?)

No comments: