21.2.10

Jean-Luc Nancy Özel Ara Sayısı

MonoKL 8-9 Levinas Özel Sayısı'nın ardından Uluslararası Nancy sayısı (10) yapacaktır. Katılım göstermek isteyenler 15 Temmuz tarihine kadar çiftdilli olacak şekilde yazılarını gönderebilirler. İkinci dilin İngilizce ya da Fransızca olması gerekmektedir. Eğer yazı ikinci dilde gönderilemiyorsa, en azından 3 sayfalık bir geniş özet istenmektedir.

Yazılar Times News Roman fontunda, 12 punto olarak, tek satır aralığında ve uluslararası dipnot ve kaynakça sistemlerinden birisinin tutarlı bir kullanımına sahip olacak şekilde isteniyor.


İletişim ve Gönderim Adresi: editor@monokl.net

No comments: