7.2.11

Lyotard - Pagan Eğitimler Yayımlandı

MonoKL Yayınları'nın 3. kitabı olan Jean-François Lyotard'ın Pagan Eğitimler'i yayımlandı.

Arka kapak yazısı:

"Deleuze ve Guattari ile birlikte arzu felsefelerinin en önde gelen temsilcisi Lyotard’ın bu kitabı düşünürün başyapıtları “Libidinal Ekonomi” ile “Anlaşmazlık” arasında bir geçiş dönemini ortaya koyar. Dilsel çözümlemenin özgün bir uygulamasının yönettiği felsefi diyalog biçimindeki metinde Lyotard hem kapitalist anlatı rejiminin hem de toplumcu esinli söylemlerin bir çeşit yapısökümünü sunmaktadır. Lyotard’ın felsefi saldırısının hedefi, her türden dogmatik söz alış ve iktidar dayanışmasıdır. Lyotard’ın “pagan”dan anladığı ise, tam da bu dogmatizme ve iktidara bağlı olmayan ve ona direnen, tektanrıcılık modeline göre biçimlenmiş her
çeşit “tekçiliğin” karşısında duran söyleme tarzlarıdır." Ahmet Soysal

Bundan önceki iki kitap, Jean-Luc Nancy'nin Demokrasinin Hakikati ve Ahmet Soysal'ın Mini-Etika adlı kitaplarıydı.

Tüm okuyucularımıza duyururuz.. tüm okuyucularımızı bu kitapların sorumluluğuna çağırırız...

MonoKL

No comments: