16.6.11

Olağanüstü Hal-ler İlanı

Monokl, yayınevi, dergi ve konferanslar bileşkesiyle ve her birinin çoğul türeyişleri eşliğinde 5 yıllık olağanüstü hal ilan etmiştir;

1- Modern Fransız Felsefesi'nin çevrilmemiş bir çok yapıtı 5 yıl içinde Türkçe'ye kazandırılacaktır.

2- Türkçe Felsefe'nin gelişimi adına, Türkçe Felsefe dizisi 5 yıl içinde hayata geçirilecek ve Monokl kendi kavramsal gündemini sergilemeye başlayacaktır.

3- Dergi, 5 yıl daha uluslararası özel sayılarını ve konferanslarını sürdürecek; ardından filozoflar yerine temalara dönecektir.

4- Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtalyanca çeviri konusunda kitaplar sözkonusu olduğunda profesyonel; dergi sözkonusu olduğunda gönüllü olarak destek verecek bütün çevirmen arkadaşlara, felsefecilere, yazarlara hiçbir kibir, hiçbir uzaklık, hiçbir yok-sayma olmaksızın bir çağrıda bulunuyoruz. Bu bizim değil, düşüncenin en içten çağrısıdır.

5- Politik, toplumsal ve kültürel ortamın baskıcı ve kısır unsurlarının dağıtılması, bozulması ve felsefi söylem tarafından kendi geçiciliklerine doğru aşındırılması için bu olağanastü hal-ler coğrafyasında "birlikte ve başkaca" varolmaya çağırıyoruz.

6- Bu düşüncenin tarihi için bir mücadele olmayacaktır; düşüncenin yeni bir coğrafyası için bir mücadele olacaktır...

7- Dostluğun yazısı ve yazının dostluğu: işte en büyük yazgımız, en büyük yazımız...

İletişim ve çağrı: editor@monokl.net

No comments: