4.1.12

Monokl Öğrencilere Açılıyor

Yayıncılık alanında kendini yetiştirmek isteyen ve Monokl editoryal ekibiyle birlikte Şubat-Haziran yayın döneminde, ortaklık ve dostluk içinde, haftada en az 2 gün olmak kaydıyla bütün süreçlerde rol almak isteyen öğrenci arkadaşlara çağrımızdır:


1- Felsefe Alanında
Çok iyi derecede Fransızca bilen ve tercihen felsefe bölümü son sınıf ya da yüksek lisans öğrencisi;

2- Edebiyat Alanında
Çok iyi derecede İspanyolca ya da İngilizce bilen ve tercihen edebiyat bölümlerinde son sınıf ya da yüksek lisans öğrencisi;

3- Redaksiyon ve Düzelti Alanında
Edebiyat bölümlerinde 4. sınıf öğrencisi ya da yüksek lisans öğrencisi.

Başvuru ve değerlendirme:
editor@monokl.net
Son Başvuru: 20 Ocak 2012
Değerlendirme: 20-30 Ocak 2012

No comments: