11.11.12

30 Kasım, 3 Aralık - Demokrasiler Çağında Uygarlık Konferans Programı
ETKİNLİK YERİ: WOW HOTELLERİ KONFERANS MERKEZİ - YEŞİLKÖY - HAVALİMANI KARŞISI


* GİRİŞ ÜCRETSİZDİR, ÖZEL BİR KAYIT OLMAYACAKTIR.

** SİMÜLTANE ÇEVİRİ YAPILACAKTIR.

*** ETKİNLİKTE JEAN-LUC NANCY, GIORGIO AGAMBEN, JEAN-LUC MARION, GIANNI VATTIMO, BERNARD STIEGLER, VE JOAN COPJEC'E AİT 10 KİTAP İLK KEZ OKUYUCU İLE BULUŞACAK VE KİTAPLARIN SUNUMLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

**** ÖNEMLİ NOT: BAKIRKÖY, BEŞİKTAŞ VE KADIKÖY'DEN ETKİNLİK İÇİN OTOBÜSLER KALDIRILACAKTIR.


ULAŞIM:

- KADIKÖY BEŞİKTAŞ İSKELESİ ÖNÜNDEN 8.00

- BEŞİKTAŞ ÜSKÜDAR İSKELESİ ÖNÜNDEN 8.30 

- BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI VE DENİZ OTOBÜSLERİ İSKELESİ'NDEN 9.00 - 9.30 - 9.45 SAATLERİNDE

KONFERANS MERKEZİNE ÜCRETSİZ OTOBÜSLER KALDIRILACAKTIR.


Konferans Organizasyonu ile ilgili her türlü bilgi ve

 yardım isteği için:


Bakırköy Belediyesi'nden Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürü Özcan Bilir'e ozcan_bilir@hotmail.com

 adresinden; 


Yine Bakırköy Belediyesi'nden Rezzan Tozan'a

 rezzantozan@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


Ayrıca editor@monokl.net adresi ile de temasa

 geçilebilir.


FACEBOOK SAYFASI: http://www.facebook.com/events/287587954685202/

TWİTTER SAYFASI: https://twitter.com/monoklyayinlari30 Kasım Cuma – Vendredi 30 Novembre -  November 30 FridayAçılış: 10.00 Açılış Konuşması – Discours d'ouverture – Opening Speech 

10.30- 12.00 Gianni Vattimo - Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

12.00 – 13.00 Öğle Yemeği – Lunch - Pause déjeuner

13.00 – 14.20 Joan Copjec, Jodi Dean - Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

Joan Copjec – Sexual Compact - Cinsel Sıkışma/Sözleşme

Jodi Dean – From the Dictatorship of the Proletariat to the Sovereignty of the People – Proletaryanın Diktatörlüğünden İnsanların Egemenliğine

14.20 – 14.30 Ara - Pause

14.30 – 16.00 Açık Oturum: Kapitalizme Başkaldırının Mantığı ve Mekanizmaları: Felsefenin Yeni Bir Konumuna Doğru? – [Moderator: Nami Başer]

Table-ronde:  Logique et mécanismes de la révolte contre le capitalisme: Vers une nouvelle position de la philosophie?

Open Session: The logic of revolt against capitalism and its mechanisms: Toward a new position of philosophy

Giovanni Vattimo, Frederic Neyrat, Alain Brossat, Joan Copjec, Jodi Dean, Bernard Stiegler, Thomas Metzinger, Jean-Luc Marion

16.00 – 16.20 Kahve Molası – Coffee Break - Pause-Café

16.20 – 17.40 Alain Brossat, Fredric Neyrat - Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

Alain Brossat - Le paradigme El Aswany:  La révolution égyptienne – El Aswany Paradigması: Mısır Devrimi

Fredric Neyrat - C/AP. Eléments pour un Antagonisme Vital - C/AP –  Yaşamsal bir Çatışkı için Öğeler

17.40 – 17.50 Ara – Pause

17.50 – 19.20 Açık Oturum: Politik Ekonomi, Teknik ve Küreselleşme: Felsefe ve Yeni Komünizm [Moderator: Nami Başer]

Table-ronde: Economie politique, Technique et Mondialisation: La philosophie et le nouveau communisme

Open Session: Political economy, technique, globalisation: Philosophy and New Communism

Bernard Stiegler, Jean-Luc Nancy, Bernard Aspe, Jodi Dean, Erich Hörl, Gianni Vattimo, Volkan Çelebi1 Aralık Cumartesi – Samedi 1 Decembre -  December 1 Saturday

10.00 – 11.20 Özgür Platform: Monokl ve Türkiye’de Felsefe.
Düşünürlerin Yeni Kitaplarını Tanıtımı/İmzalaması

Platform libre: Monokl et Philosophie en Turquie. Séance des signatures-présentations de nouveaux livres des penseurs

Free Platform: Monokl and Philosophy in Turkey. The presentation/signing of the new books by thinkers

Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Joan Copjec, Jean-Luc Marion, Bernard Stiegler, Gianni Vattimo, Volkan Çelebi, Murat Erşen, Ahmet Soysal

11.20 – 11.30 Ara

11.30 – 13.00 Açık Oturum: Özne, Tinsellik ve Arzu: Felsefe ve Uygarlığın Sınırları [Moderator: Emre Şan]

Table-ronde: Sujet, Spiritualité et Désir: La philosophie et les limites de la civilisation

Open Session: Subject, Spirituality and Desire: Philosophy and the Limits of Civilisation

Joan Copjec, Jean-Luc Marion, Gianni Vattimo, Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Ahmet Soysal

13.00 – 14.00 Öğle Yemeği – Lunch - Pause déjeuner

14.00 – 15.30 Jean-Luc Marion Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

15.30 – 16.10 Ahmet Soysal – Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

16.10 – 16.30 Kahve Molası - Coffee Break – Pause-Café

16.30 – 18.00 Bernard Stiegler – Konuşma ve Tartışma - Presentation and Discussion

Bernard Stiegler: Relire l’idéologie allemande et repenser l’idéologie après la révolution conservatrice – Alman İdeolojisini Yeniden okumak ve Muhafazakar Devrimden Sonra İdeolojiyi Yeniden Düşünmek

18.00 – 19.30 Açık Oturum: Teknoloji, Medya ve İktidar: Felsefe ve Zamanın Ruhu [Moderator: Nilgün Tutal]

Table-ronde: Technologie, Médias et Pouvoir:  La philosophie devant le “Zeitgeist”.


Open Session: Technology, Media and Power: Philosophy and the Zeitgeist

Erich Hörl,  Bernard Stiegler, Thomas Metzinger, Volkan Çelebi, Gianni Vattimo, Alain Brossat, Jean-Luc Marion


2 Aralık Pazar – Dimanche 2 Decembre – December 2 Sunday


11.00 – 12.30 Giorgio Agamben Konuşma ve Tartışma –Presentation and Discussion

12.30 – 13.50 Bernard Aspe – Thomas Metzinger – Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

Thomas Metzinger: Being No One – Towards a realistic anthropology for political theory – Hiç Kimse Olmak: Siyaset Teorisi İçin Gerçekçi Bir Antropolojiye Doğru

Bernard Aspe: Soleil noir - vers un renouveau de la dialectique matérialiste  –  Kara Güneş: Maddeci Diyalektiğin Bir Yeniden Doğuşuna Doğru

13.50 – 14.50 Öğle Yemeği – Lunch – Pause déjeuner

14.50 – 16.10 Volkan Çelebi – Erich Hörl Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

Volkan Çelebi – The birth of a new space: Being-in-the-internet – Yeni bir mekanın doğuşu: İnternet-te-olma

Erich Hörl - Towards a General Ecology: An Emergent Paradigm – Genel Bir Ekolojiye Doğru: Baş Gösteren Bir Paradigma

16.10 – 17.40 Jean-Luc Nancy Konuşma ve Tartışma – Presentation and Discussion

Jean-Luc Nancy: Quelques affirmations simples pour le temps qui vient - Gelmekte Olan Zaman İçin Bazı Basit Olumlamalar/Önesürümler

17.40 – 18.00 Kahve Molası - Coffee Break – Pause-Café

18.00 – 19.30 Açık Oturum: Yazı, İmge ve Mekan: Felsefeden Edebiyat ve Sanata

Table-ronde: Ecriture, Image et Espace: De la philosophie à la littérature et à l’art

Open Session: Writing, Image, Space: From Philosophy to Literature and Art

Bernard Stiegler, Jean-Luc Nancy, Jean-Luc Marion, Giorgio Agamben [Moderator: Ahmet Soysal]
3 Aralık Pazartesi – Lundi 3 Decembre December 3 Monday


10.00 – 11.15 Jean-Luc Nancy – Giorgio Agamben – Bir Diyalog

A Dialogue: Jean-Luc Nancy and Giorgio Agamben

Une dialogue: Jean-Luc Nancy et Giorgio Agamben

11.15 – 11.30

11.30 – 13.00 Açık Oturum: Demokrasi, Hukuk ve Komünote
Felsefe, Toplum, Aşk, Dostluk

Table-ronde: Démocratie, Droit et Communauté: La  philosophie, la société, l’amour, l’amitié

Open Session: Democracy, Right and Community: Philosophy, Society, Love, Friendship

Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Bernard Aspe, Fredric Neyrat, Erich Hörl [Moderators: Nami Başer, Ahmet Soysal – Volkan Çelebi]

13.00 Kapanış – Closing – Clôture

No comments: