7.4.13

10 Nisan Çarşamba 19.30'da Bülent Gözkan ile Kant'ta Ben'in ve Özgürlüğün Kuruluşu

10 Nisan Çarşamba 19.30'da Bülent Gözkan, Monokl'un Taksim'deki Ofisinde, Monokl Atölye kapsamında "Kant'ta Ben'in ve Özgürlüğün Kuruluşu" adlı bir sunum gerçekleştirecektir.


ÇERÇEVE:


Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi'nde geliştirdiği ve felsefe tarihinin en önemli özgürlük çözümlemelerinden birisi olan özgürlük soruşturması ile ben'in kuruluşu ele alınacaktır.


-----------------

Etkinlik 30 kişi ile sınırlıdır.

Rezervasyon için editor@monokl.net

Etkinlik yeri: Monokl Yayınları - Kuloğlu Mah. Erol Dernek Sk. No.14 Daire:
4 Taksim - Beyoglu [Mephisto Kitabevinin arka paralel sokağı, Cihangir
yönüne]

Etkinlik: 10 Nisan Çarşamba, 19.30 - 21.30

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun
Konuşmasına Dönüşüyor... "

No comments: