11.5.11

21-22 Mayıs Uluslararası Levinas Kongresi

Monokl Yayınları'nın İstanbul Fransız Kültür Merkezi ile 21-22 Mayıs'ta birlikte düzenleyecekleri "Uluslararası Levinas Kongresi" adlı etkinlikte çağımızın önemli filozoflarından Emmanuel Levinas'ın düşüncesi ve yapıtı farklı açılardan ele alınacaktır.

Etkinlik iki farklı yöne uzanacaktır: ilki Levinas ile Fenomenoloji ilişkisini; ikincisi ise Levinas açısından insanın ve dünyanın anlamını sorgulayacaktır. Toplantıya Monokl'un Uluslararası Levinas Özel Sayısı'nın 12 katılımcısı katılacaktır.

Toplantıda özellikle yıkımlar yüzyılı olarak anılan yirminci yüzyılda yetişmiş, bizzat bu yıkımın kıyılarında yaşamış en radikal etik düşünür olarak anılan Levinas'ı felsefe tarihindeki özgün yerine oturtmaya çabalayacağız. Aynı zamanda günümüzün temel şiddet odağı olmayı sürdüren "Başka İnsan"ı Levinas'ın felsefesinden hareketle nasıl anlayabiliriz, onun yaptığı mutlak çağrı yaşamımızda nasıl ve ne oranda yankılanmaktadır sorularını da bir kez daha soracağız. Bütün bu düşünümlerde ve sorgulamalarda fenomenolojik esinin Levinas'taki konumunu ve sınırlarını da araştıracağız.

Fransa
Gérard Bensussan
Alain David
Gilles Hanus
Michael Levinas
Danielle Cohen-Levinas
Aicha Livina Messina
Jean-Michel Salanskis
François David Sebbah

Şili
Aicha Livina Messina

Türkiye
Ahmet Soysal
Zeynep Direk
Volkan Çelebi

Ayrıntılı bilgi için levinaskongre.monokl.net

No comments: