27.5.11

Jean-Luc Nancy ile KarşılaşmalarJean-Luc Nancy Özel Sayısı'nın içeriği aşağıdaki gibidir:

A- GİRİŞ
Sunum Ahmet Soysal 8
Giriş Volkan Çelebi 9
Soru-Yanıt Jean-Luc Nancy ile 24
Biyografi ve Yapıtlar Jean-Luc Nancy 26

B- MAKALELER
Minimal Egemenlik Üzerine
Jean-Luc Nancy ve
Egemenin Göz Kırpması Oliver Marchart 50
Metafiziksel-Olmayan Bir Topluluk:
Heidegger’i Levinas’la
Yeniden Buluşturmak İgnaas Devisch 65
Özgürlükler Arasında:Jean-Luc
Nancy’nin Dadanan
Kategorik Buyruğu Jean-Paul Martinon 80
Nancy ve Badiou’da
Konum-lanış ve Sunum: Çoklu-Olma Oleg Domanov 94
Anlamın Bedeni, Bedenin Anlamı Franson Manjali 106
Jean-Luc Nancy’den Arta Kalanlar Nami Başer 122
Nancy Ekolü: Jean-Luc
Nancy’nin Psikanaliz Eleştirisi Jean-Michel Rabaté 127
“Les Iris”ten Ris Orangis’e:
Leiris’e Dokunan Nancy /
Nancy’ye Dokunan Derrida Michael Syrotinski 138
Hegel’den Sonra: Nancy’nin
Romantizmi Değerlendirmesinde
Sanat ve Ontoloji Alison Ross 149
Dışa-kayıt: Bedenler Sorunu
Açısından Yorumlama Benjamin Hutchens 163
Ontoloji ve Fark:
Derrida’nın Ardından
Sanat ve Jean-Luc Nancy Martta Heikkala 175
Yaşam ve Ölü Juan Manuel Garrido 187
Aklın Sonluluğu: Kant Etiği ve
Talihli Basitliğin Restorasyonu Selim Karlıtekin 192
“Dünyanın Yaradılışı ve Küreselleşme”de
Dünya Düşüncesi François Raffoul 207
Dengenin Baş Döndürücülüğü:
Jean-Luc Nancy ve Bedenler Düşüncesi Andre Potesta 220
Sense (Anlam) Olgusu:
Ahlak Deneyiminin Geri Çekilmiş Kökeninde
Kant ve Nancy Bryan Lueck 229
Bir Özgürlük Etiği:
Korsan Temeller, Hiçin İyiliği ve Çölün Kararı Volkan Çelebi 244
Düşünce-nin Tarzı Ian James 290
Sanata Tapınma: Jean-Luc Nancy
ve Hristiyan İkonografi Ginette Michaud 302
Modern Düşüncenin Karanlık Noktası:
Nancy’nin Mekan Hakkında
Yazılarının Bazı Bağlamları Philip Armstrong 324
Kalbin Boşluğunda Ufuk Üsterman 343
C- ZAMANSIZ UZAM
Salve Jacques Derrida 346
Mahsus Sungu Alain Badiou 358
D- NANCY’NİN KENDİ YAZILARI
İmge ve Şiddet Jean-Luc Nancy 370
Yazınsal Komünizm Jean-Luc Nancy 384
Eliptik Anlam Jean-Luc Nancy 396
İkisi-arasında Jean-Luc Nancy 409
İle-Olmak ve Demokrasi Jean-Luc Nancy 413
Hristiyanlığın Yapısökümü Jean-Luc Nancy 423
Tekil Çoğul Olma Jean-Luc Nancy 443
İnsani Ölçüsüzlük Jean-Luc Nancy 455
Ölümün Boğazında
Delişmen Kahkaha Jean-Luc Nancy 461
Harfiyen Jean-Luc Nancy 476
İÇ/AŞ Jean-Luc Nancy 479
Ne Yapılmalı? Jean-Luc Nancy 482
E- NANC Y İLE/ÜSTÜNE
SÖYLEŞİLER
Francis Guibal ile Söyleşi MonoKL 485
Ian James ile Söyleşi MonoKL 490
Philip Armstrong ile Söyleşi MonoKL 499
Jean-Luc Nany ile Söyleşi MonoKL 516
Nancy ile Derrida Söyleşisi:
Sorumluluk - Gelecek Anlam
Jean-Clet Martin
Francis Guibal 524
F - KONFERANS METİNLERİ
Konferansın Ardından Bir Mektup Jean-Luc Nancy 553
Nancy ve Demokrasi Üstüne Ahmet Soysal 554
Geliş Üzerine Volkan Çelebi 561
Anlam Açılımı Karşısında Demokrasi:
Sonsuzun İçlenmesi ve Dışlanması Gabrielle Baptist 566
Nihilizm ve Demokrasi Önay Sözer 573
Konferans Tartışmaları MonoKL 580
G- DİĞERLERİ
Tanrı Onun Emirlerine
Kayıtsız Kalmamızı Şart Koştu Barış Bayram 589
H- MONOKL
Monokl Yayınları MonoKL 597
Gelecek Sayılar MonoKL 599
Katılımcılar Hakkında MonoKL 601
Nancy Sözlük MonoKL 608
Uluslararası Levinas Kongresi MonoKL 623
I- KONFERANSTAN
VE FİLMDEN
KARELER
Philip Warnell
MonoKL 624

No comments: