10.2.13

13 Şubat Çarşamba 19.30'da Ahmet Soysal ile "Tin mi Ruh mu?"

13 Şubat Çarşamba 19.30'da Ahmet Soysal ile, Monokl'un Taksim'deki Ofisinde "Tin mi Ruh mu?" başlıklı bir sohbet gerçekleştireceğiz.


ÇERÇEVE:Tin mi Ruh mu?


"Düşünsel gerçeklik" ile ilgili kavram kargaşası tarih boyunca katmanlaşarak süregeldi. Yalnızca Türkçeye özgü olmayan bu kavram kargaşasını anlamaya çalışmalıyız. Belki de buna, söz konusu olgunun kendisi yol açmaktadır.Konuşma, bu sorunsalı ortaya koymaya çalışacak. Plotinos, Hegel ve İbn Arabi'ye bakılacaktır.

----------------------

Etkinlik 30 kişi ile sınırlıdır.

Rezervasyon için editor@monokl.net

Etkinlik yeri: Monokl Yayınları - Kuloğlu Mah. Erol Dernek Sk. No.14 Daire:
4 Taksim - Beyoglu [Mephisto Kitabevinin arka paralel sokağı, Cihangir
yönüne]

Etkinlik: 13 Şubat Çarşamba, 19.30 - 21.30

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun
Konuşmasına Dönüşüyor... "

No comments: