3.5.13

8 Mayıs Çarşamba 19.30'da - Robert B. Pippin ile Hegel, Mantık ve Metafizik Üzerine


8 Mayıs Çarşamba 19.30'da, dünyanın en tanınmış Hegel Uzmanlarından Robert B. Pippin ile 

Hegel, Mantık ve Metafizik Üzerine.


Sunum Başlığı - "Mantık ve Metafizik: Hegel'in Gölgeler Alanı"

ÇERÇEVE:


Hegel'in büyük yapıtları arasındaki ilişki, Fenomenoloji'den Mantık'a geçişteki metafiziksel mantık anlayışı soru konusu edilecektir.

-----------------

Etkinlik 30 kişi ile sınırlıdır.

Rezervasyon için editor@monokl.net

Etkinlik yeri: Monokl Yayınları - Kuloğlu Mah. Erol Dernek Sk. No.14 Daire:
4 Taksim - Beyoglu [Mephisto Kitabevinin arka paralel sokağı, Cihangir
yönüne]

Etkinlik: 8 Mayıs Çarşamba, 19.30 - 21.30

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun
Konuşmasına Dönüşüyor... "

No comments: