2.9.14

3 Eylül Çarşamba 19.30'da Ahmet Soysal ile "Heidegger'in Etkisi"

 Monokl Minör Akademi Toplantıları

3 Eylül Çarşamba 19.30'da Ahmet Soysal ile "Heidegger'in Etkisi" adlı bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir.

Çerçeve

Heidegger'in etkisi

Heidegger'in etkisi ya da etkileri, Sein und Zeit'ın yayımlanmasından bugüne çağdaş felsefede kendini duyurdu. Sartre ve Merleau-Ponty, Levinas, Derrida, Nancy sadece Fransa'da bu etkiyi yansıtan düşünürlerden birkaçı. Bir felsefecinin etkisini düşünmek üç zamanlı olabilir: 1. Onun yapıtına ve düşüncesine sentetik bir bakış; 2. Onun tarihsel etkilerine, onun anlaşılma tarzlarına bir bakış; 3. Onunla diyaloğun devamı konusunda öngörüler. Çünkü etki bir devamlılık demektir ve sürekli bir hesaplaşmayı varsayar.
Toplantı bu üç zamanı ele almayı hedefliyor.


Rezervasyon için editor@monokl.net

Etkinlik ücretsizdir

Etkinlik yeri: Asfalt Galeri;  Bahariye Cad. Canan Sok. Azeri Ap. No: 51 Kat: -1 Kadıköy - İstanbul

"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun
Konuşmasına Dönüşüyor...

No comments: