9.9.14

10 Eylül Çarşamba 19.30'da Ahmet Soysal ile "Heidegger'in Etkisi 2" [Levinas, Derrida, Nancy]

10 Eylül Çarşamba 19.30'da Ahmet Soysal ile "Heidegger'in Etkisi 2" [Levinas, Derrida, Nancy]
Monokl Minör Akademi Toplantıları
Çerçeve
Heidegger'in etkisi
Heidegger'in etkisi ya da etkileri, Sein und Zeit'ın yayımlanmasından bugüne çağdaş felsefede kendini duyurdu. Sartre ve Merleau-Ponty, Levinas, Derrida, Nancy sadece Fransa'da bu etkiyi yansıtan düşünürlerden birkaçı. Bir felsefecinin etkisini düşünmek üç zamanlı olabilir: 1. Onun yapıtına ve düşüncesine sentetik bir bakış; 2. Onun tarihsel etkilerine, onun anlaşılma tarzlarına bir bakış; 3. Onunla diyaloğun devamı konusunda öngörüler. Çünkü etki bir devamlılık demektir ve sürekli bir hesaplaşmayı varsayar.
Toplantı bu üç zamanı ele almayı hedefliyor.
Rezervasyon için editor@monokl.net
Etkinlik ücretsizdir
Etkinlik yeri: Asfalt Galeri; Bahariye Cad. Canan Sok. Azeri Ap. No: 51 Kat: -1 Kadıköy - İstanbul
"Yazının Dostluğu, Dostluğun Yazısı Konuşmanın Dostluğuna ve Dostluğun
Konuşmasına Dönüşüyor...

No comments: